(Last Updated On: 6. september 2021)

Men nu er der etableret et samarbejde mellem forældre og myndigheder

Af Klaus Slavensky

Stevnsbladet fortalte i sidste uge om stigende misbrug af stoffer og kriminalitet blandt udsatte unge i Hårlev. Nu har myndighederne imødekommet nødråbet, og støtter op om forældresamarbejdet. (Fotomontage: Mikkel Hoffmann-Rasmussen)

 

Udsatte unge: I sidste uge fortalte en gruppe forældre fra Hårlev til Stevnsbladet, at deres større skolebørn var i fare for at blive involveret i stofmisbrug, vold og tyveri.
Deres bekymring blev imødekommet af Stevns Kommunens SSP-indsats. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som arbejder med at forebygge kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd hos børn og unge,
Og den 31. august havde forældre og myndigheder møde om problemerne i Hårlev, som ifølge forældrene foregår både i og udenfor skoletiden, og på skolens område og i Byparken i Hårlev.

Øget forældreindsats

Stevnsbladet har talt med en af de forældre, som har taget initiativ til oprettelsen af en forældregruppe, og som deltog i mødet.
– Ja, mødet gik egentlig okay. Politi og to SSP-konsulenter mødte op, vi var 8 forældrepar. Der manglede desværre 5 forældrepar fordi der var forældremøde på skolen samtidig. Men dem holder vi møde med efterfølgende, fortæller Adam, som er et opdigtet navn, af hensyn til både børnene og familiens sikkerhed.
– Vi fik fremlagt vores oplevelser og hvad vi tænkte, og det samme gjorde politi og SSP. Jeg ved ikke om de kan blive den store hjælp. Men alle er glade for vores initiativ, og for at Stevnsbladet har skrevet om problemerne, siger Adam og tilføjer:
– Nu har vi fået sat fokus på det, og skal mødes igen i næste måned, og så skal forældrene ud og være opmærksomme på hvad der sker; være synlige. Vi har aftalt med politiet, at vi giver dem oplysninger om det kendskab vi har til hvem, der står bag at lokke de unge ind i misbrug og kriminalitet, så det håber vi kan føre til noget, siger Adam, som påpeger, at han fortsat er skeptisk om myndighederne reelt vil støtte.

Nyt møde i oktober

Stevns Kommunes SSP-konsulent, René Christensen, deltog i mødet med forældregruppen i Hårlev.
– Det var positivt, at forældrene nu har kontakt til hinanden, og at de vil nu gå nogle ”opsynsture”. Så nu er det legalt at bekymre sig, kontakte hinanden og være opmærksomt på hvad der foregår. Det bliver ikke længere taget som et nederlag som forældre. Det er vigtigt, siger han og fortsætter:
– Initiativet med et formelt netværk, som mobiliserer alle forældre, er et godt skridt på vejen til at stoppe f.eks. misbrug. Og vi i SSP-samarbejdet vil godt facilitere det. Vi har aftalt et nyt møde i oktober, fortæller René Christensen.
”Men er der sket en forskel?”
– Det handler om at sprede budskabet. Jeg har også været til årgangsmøde på Hotherskolen med 7. klasses elever og forældre. Og det vil også ske på de øvrige skoler, for problemet kan foregå alle steder. Og sammen kan forældrene meget. Et sådant samarbejde kan være en katalysator for at skabe forældreopmærksomhed. For forældrene skal have magten tilbage i relationen til børnene. Og så er det vigtigt, at politiet får viden om de bekymringer forældrene kan have, siger han.

Politiet er på sagen

Stevnsbladet har talt med områdebetjent Vibeke Nielsen, som også deltog i mødet med Hårlev-forældrene og SSP-teamet på Stevns. Også hun peger på vigtigheden af, at forældre fortæller politiet om hvad der foregår.
– Det er forældrene selv, som er foregangsfolk i det her, men politiet støtter op om det gode initiativ. Og 50 øjne på gaden er bedre end fire. Jeg har givet forældrene råd og vejledning, set ud fra det politimæssige, som handler om hvordan man skal forholde sig til at anmelde eventuelle lovovertrædelser, og om muligheden for at anmelde tips anonymt. Og jeg er altid til rådighed for henvendelser, siger Vibeke Nielsen.

Forældrerepræsentanten »Adam« er et opdigtet navn af hensyn til ønske om anonymitet, men Stevnsbladet er bekendt med vedkommendes rigtige identitet.

Skriv en kommentar