(Last Updated On: 20. maj 2015)

Efter knap fem år som forpagter af Hårlev Kro, har Claus Uhrenholt Lauritzen valgt at stoppe ved udgangen af maj. Da det ikke har været muligt at finde en afløser, er kroens fremtidige drift endnu ikke afklaret

Hårlev Kro1

HÅRLEV: ”Der går mange rygter om, hvorfor jeg stopper, men det drejer sig udelukkende om mit privatliv. Min kone og jeg skal være forældre for anden gang. Vi har i forvejen en søn, og nu venter vi os en lille pige. Det sidste halve år har jeg arbejdet non-stop, men med en lille ny på vej har jeg besluttet mig for at finde et mere familievenligt arbejde”, fortæller Claus Uhrenholt Lauritzen til Stevnsbladet.

Han har siden september 2010 været forpagter af kroen. Claus har nydt tiden med de mange selskaber og gode faste kunder, men nu har han besluttet at prioritere sin familie.

”Jeg har lovet min kone – og mig selv – at jeg ikke skriver under på et nyt arbejde før tidligst 1. august. Da vi fik vores dreng, blev det kun til én dags barsel, og den gik med en køretur til København efter varer, da der var selskab på kroen dagen efter. Denne gang vil jeg holde 14 dages barsel og derefter ferie for at være sammen med min familie”, siger han.

Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at finde en ny forpagter, så kroens fremtidige drift er uafklaret. Claus håber dog på, at der kommer en ildsjæl i sidste øjeblik for at føre kroen videre.

Blandt Claus’ faste kunder er blandt andet bankoforeningen Elverhøj, der de sidste par år hver onsdag har holdt til i Elverhøjssalen på kroen. Nu flytter de til Hårlevhallernes cafeteria. Selvom Hårlev Kro først lukker den 31. maj rykker bankospillerne allerede fra i dag.
rmh

Skriv en kommentar