(Last Updated On: 10. marts 2016)

Byskilt-RoedvigRØDVIG: Ved torsdagens kommunalbestyrelsesmøde var sidste punkt på dagsordenen fremsat af den socialdemokratiske gruppeformand, Steen S. Hansen: Etablering af en idrætshal i Rødvig.

Steen S. Hansen indledte dog med at reducere sagen fra oprindeligt fem til kun to punkter på dagsordenen:

– Jeg er blevet visket i øret, at jeg har været for tidligt ude og har blandet mig i et udvalgs kompetence. I respekt for det arbejde, der venter i NFK, trækker jeg derfor de sidste tre punkter af dagsordenen.

Tilbage stod punkterne et og to omhandlende: 1. »De overførte midler til et multihus (hal) overføres til opførelse af en hal i Rødvig« samt 2. »NFK og forvaltningen fortsætter dialogen med arbejdsgruppen i Rødvig og udarbejder endeligt forslag til placering af en ny hal samt udbudsmateriale«.

10 for, 9 imod
Som modforslag til Steen S. Hansens to punkter fremkom gruppeformand for Venstre, Bjarne Nielsen, med forslaget om, at de 14,4 millioner kroner skal lægges retur i kommunekassen, at punkt to fortsat skulle være gældende, og desuden blev til dette forslag – efter ønske fra Varly Jensen (DF) og Janne Halvor Jensen (DF) – ført til protokol, at der skal findes en afklaring inden sommerferien.

Med et snævert flertal blev Steen S. Hansens forslag om at øremærke de 14,4 millioner kroner fra Multihuset til opførelse af en hal i Rødvig vedtaget med stemmerne: Fem socialdemokrater, én fra Enhedslisten, to fra Radikale, Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) samt Inge Milbrat (V), som dermed stemte imod sin egen gruppe.

Bjarne Nielsens forslag fik de resterende seks stemmer fra Venstre, to stemmer fra Dansk Folkeparti samt Thor Grønbæks konservative stemme.

Læs hvad politikerne sagde i lørdagens udgave af Stevnsbladet.
rmh

 

Skriv en kommentar