(Last Updated On: 18. januar 2017)

Stevns Kommune, Att.: Kommunalbestyrelsen

Vedrørende tilskud til aktiverende og forebyggende tilbud 2017 – §79.

Strøbyhjemmets Pensionistforening har den 5. januar 2017 modtaget svar pr. mail på vor ansøgning vedrørende ovennævnte.

Vi afholder generalforsamling den 27. januar 2017, så regnskabet kan først afleveres efter denne dato, fordi regnskabet skal være godkendt af generalforsamlingen.

Vi har fået tildelt 5.000 kr. i 2017, som vi selvfølgelig takker for, selv om det er en halvering af det beløb, som vi blev tildelt sidste år.

Som det vil fremgå af vort regnskab, foregår der temmelig meget i Strøbyhjemmets Pensionistforening. Vi knokler med glæde for at servicere ældre borgere i kommunen.

Frivillig arbejdskraft fremstår da ellers som noget af det, kommunen sætter stor pris på, det kan jeg da godt forstå. Men at det ikke bliver værdsat mere af kommunen, end at man bare halverer tilskuddet, det kan jeg ikke forstå.

Men det er selvfølgelig også en måde at sige tak på.

Godt nytår

Venlig hilsen Kasserer
Karen-Margrethe Olsen
Strøbyhjemmets Pensionistforening

 

Skriv en kommentar