(Last Updated On: 29. oktober 2018)

Landmand går all-in i økologien

Ole Nørby går ikke bag ploven længere, han bruger grøntgødning for at skabe større biodiversitet på sine marker. (Foto: Klaus Slavensky)

Klippinge: Nørbys Grøntsager er en økologisk gårdbutik, som sælger årstidens grøntsager til private kunder, lokale supermarkeder og abonnementordninger samt Københavns Grønttorv.

Også energiproduktionen er grøn med vindmølle, solceller og solvarme. Og nu er ploven pist-væk.

Større biodiversitet

Siden bronzealderen har ploven vendt den danske muld, og sågar været motiv på 500-kronesedlen.

På Nørby er en plovmand nærmest blevet til en flovmand. Ole Nørby benytter i stedet reduceret jordbehandling og regenerativ dyrkningsmetode, som går ud på at øge jordens frugtbarhed og at skabe større biodiversitet ved at bearbejde jorden mindst muligt.

– Det er for ikke at ødelægge mikrolivet i jorden, forklarer Ole Nørby.

Jorden dyrker planterne

På Nørbys marker arbejdes der med frugtbar jord og minimal jordbelastning, og man er tæt på helt at udfase konventionel husdyrgødning.

– Vi arbejder kun i jordens øverste 3 til 5 cm., og bruger fræser tilsat effektive mikroorganismer, så at komposteringen bliver langt mere effektiv med øget kulstofindhold i de øverste jordlag. Vi dyrker jorden og lader jorden dyrke afgrøderne, lyder det fra Ole Nørby, som i 2017 blev kåret som avler af Danmarks bedste økologiske efterafgrøder.

Ikke ukrudtsbekæmpelse

Vi går langs markerne på Esagervej 8 ved Klippinge. Ole Nørby viser markområder, som alle er med grønt, fordi det er med til at holde liv i jordbiologien hen over vinteren.

– Der er tre plantefamilier, vi altid har med, græs, bælg og korsblomster, som bibringer svampe, kvælstof og de rigtige bakterier, oplyser han og tilføjer med et smil:

– Og så skal jeg, på sigt, gerne kæmpe med mindre ukrudt.

Forskningen støtter

Ideen med at forhindre jorden i at blive udpint er ikke ny, men Ole Nørby er den eneste på Stevns, som bruger denne metode.

Dyrkningsmetoden er længe blevet markedsført af FN’s landbrugsorganisation FAO, og i USA og England er der, ifølge Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, store landbrugsområder, som oplever mere tørke og jorderosion, som også var tilfældet denne sommer i Danmark.

– Der høstes mindre, selv om der bruges maser af gødning, det er ikke holdbart på sigt, konstaterer Ole Nørby.

Nøgleord: Grøntgødning

Han roder lidt i jorden, smiler og erklærer, at strukturen er rigtig fin til de hvidløg, som han skal til at dyrke.

– Den er helt fantastisk, siger han igen om jorden på sine 30 hektar, hvor grøntgødning er nøgleordet.

– Forudsætningen for at bruge reduceret jordbearbejdning er, at man har sædskifte og efterafgrøder, det tager fire-fem år før man får det fulde udbytte, så det er noget af en investering, men i sidste ende gavner det hovedafgrøden, slutter Ole Nørby.
sky

Skriv en kommentar