(Last Updated On: 2. maj 2014)

Med ni stemmer – ud af tolv fremmødte stemmeberettigede – blev det på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget, at Store Heddinge Handelsstandsforening nu også skal være en Borgerforening
Tim-Warner
Den nye formand for Store Heddinge Handelsstandsforening Tim Warner fik torsdag godkendt, at foreningen nu er åben for byens borgere. (Foto: Rikke Michael Hansen).
 
STORE HEDDINGE: Da der kræves tre fjerdedeles flertal, blev vedtægtsændringen godkendt med mindst mulig margin. Foreningens navn ændres til Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, og samtidig bliver der indskrevet en ny formålsparagraf i vedtægterne.
Af paragraf 2 stykke a) fremgår foreningens formål, der hidtil har været at fremme erhvervslivet i Store Heddinge. Fremadrettet bliver formålet endvidere, ”at fremme kulturelle indslag, der kan øge interessen for Store Heddinge”. Paragraffens stykke b) ændres ligeledes, så der nu arbejdes for at fremme bylivet indenfor kultur og fritid.
Fremover kan alle, der har en interesse i Store Heddinge, blive medlem af foreningen. Byens erhvervsdrivende er dog fortsat sikret et flertal i bestyrelsen.

Mangler frivillige
Forslaget om at udvide foreningens medlemsskare kommer fra den nye formand Tim Warner:
”Det er blevet sværere at finde frivillig hjælp til vores arrangementer, og ofte er det de samme 3 til 5 par hænder, der stiller op. Vi bliver nødt til at være flere – vi har brug for hænderne, pengene og idéerne”, lød det blandt andet i hans motivation.
Inden afstemningen gav enkelte medlemmer udtryk for deres skepsis ved at inddrage borgere i foreningen. Primært var der bekymring for de forskellige interesser, man har som henholdsvis handelsdrivende og borger. Det blev derfor besluttet, at der i vedtægterne skal indskrives, at ved afstemninger er det kun dem, som er berørt af eventuelle ændringer, der får stemmeret.
Ønsker man at melde sig ind, kan det ske i byens butikker, der snart vil have indmeldelsesblanketter liggende. Det koster årligt 200,- kroner for et privat medlemskab, mens en forening skal betale 500,- kroner.
rmh

Skriv en kommentar