(Last Updated On: 31. januar 2017)

Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen ønsker handling og hjælp til borgerne efter branden på Expladan

Efter den seneste brand på Expladan i Hårlev den 3. januar i år er det kommet frem, at der har været asbestnedfald på 27 specifikke ejendomme i området øst for virksomheden. Dette har naturligvis været til gene og vakt bekymring hos de berørte borgere.

Da flertalsgruppen – bestående af Socialdemokraterne, Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bjarne Østergård Rasmussen – oplevede borgere, der var usikre på, hvordan de skulle forholde sig, har vi taget initiativ til at forhøje informationsniveauet.

Det skal understreges, at Styrelsen For Patientsikkerhed og Orbicon har påpeget, at der kun er meget lille risiko for asbest i luften, men at oprydningen af de flager, som ligger i nedfaldsområdet bør foretages af professionelle og ikke af borgerne selv. Flertalsgruppen er enige om, at kommunen naturligvis skal tage ansvar for at støtte de berørte borgere bedst og hurtigst muligt i forhold at finde en løsning på problemet.

Der har igennem mange år været tilbagevendende problemer med spredning af plastik fra Expladan, og der har også tidligere været brand flere gange. Denne forhistorie bevirker, at vi ikke længere mener, at det er forsvarligt, at virksomheden fortsat er placeret midt i byen. Vi anbefaler derfor, at vi hurtigst muligt får frataget Expladans tilladelse til at genoptage sine aktiviteter på grunden. Hvis de ønsker at drive virksomheden videre i Stevns Kommune, foreslår vi, at der i stedet findes en grund til dem i erhvervsområdet i Hårlev i god afstand fra beboelse.

I Stevns Kommune og resten af landet er der stadig mange bygninger med asbestholdige tagplader. Derfor vi tage initiativ til, at drøfte, hvordan proceduren skal være, hvis lignende situationer opstår i fremtiden.

På flertalsgruppens vegne

Line Krogh Lay, gruppeformand for Radikale Venstre

 

Skriv en kommentar