(Last Updated On: 26. oktober 2021)

På sidste kommunalbestyrelsesmøde havde vi en orienteringssag om fund af pesticider i nogle af vores drikkevandsboringer.

Det drikkevand, der leveres til borgerne i Strøby Ladeplads, er forurenet med så mange pesticider, at det overstiger den fastsatte grænse. Det lader sig gøre, fordi vandværket har fået en toårig dispensation, som udløber i foråret 2022.

Spørgsmålet er, hvad gør vi, når dispensationen udløber?

Det er ikke for sjov, at der er fastsat en grænse for, hvor mange pesticider vores drikkevand må indeholde. Det handler simpelthen om sundhed. Og ordet dispensation siger jo sig selv, det er en midlertidig foranstaltning.

Med kun et halvt år tilbage er det på høje tid, der tages affære.

SF vil ikke være med til at forlænge dispensationen. Vi kræver handling, så der findes en løsning, som sikrer, at de berørte borgere fremover får leveret rent drikkevand, hvor indholdet af pesticider holder sig inden for grænsen.

Vand er grundlaget for alt liv, ingen kan leve uden. Derfor må man også på Stevns kunne forvente, at vandet kan drikkes direkte fra hanen uden at bekymre sig for sit helbred.

Med venlig hilsen
Jan Jespersen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti

Skriv en kommentar