(Last Updated On: 29. januar 2015)

LaeserneSkriverAf: Gitte Christensen

Bogfinkevej

Hellested

Medlem af Enhedslisten Stevns

 

Som led i finanslovsaftalen sidste år, aftalte regeringen, SF og Enhedslisten, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere, skulle afskaffes fuldstændig pr. 1. januar 2016, men således at der i 2015, som tilfældet var i 2014, ville ske halv modregning for den samlevendes indtægt og formue.

Ved en lovteknisk fejl vedtog folketinget imidlertid i december 2014, at den gensidige forsørgerpligt er afskaffet fuldt og helt pr. 1. januar 2015!

Dette har jeg ingen steder set omtalt lokalt, og stillede derfor spørgsmål til kommunalbestyrelsen torsdag den 22. januar 2015.

”Er kommunalbestyrelsen bevidst om, at denne fejl er sket, og hvad har Stevns Kommune foretaget sig i forbindelse med dette?”

Desværre kunne ingen i salen, udover vores eget medlem af kommunalbestyrelsen (Jan Jespersen), nikke genkendende til min oplysning, og heller ikke til den oplysning, at der er sendt orienteringsskrivelse ud til samtlige kommuner om fejlen.

Jeg fik dog svar pr. mail, tirsdag eftermiddag den 27. januar om at de ca. 30 borgere, der er berørt, er informeret via brev.

Men ifølge en grafik over antallet af dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten, er der noget, der godt kunne tyde på, at der er tale om en anelse flere end 30 stevnsborgere, der rent faktisk kan være omfattet af denne udvidede gensidige forsørgerpligt.

Derfor synes jeg, det vil være mere end rimeligt, at informere bredt om denne fejl, også i de lokale medier, så alle har lige mulighed for at opnå den retmæssige økonomiske støtte til hverdagen.

Så vær opmærksom på at din udbetaling af kontanthjælp gældende for januar måned 2015 skal være uden beregning for samlevers indtægt og formue, samt at der uafhængig af samlevers formue, er ret til kontanthjælp på samme vilkår som 2014, gældende for resten af 2015.

 

Skriv en kommentar