(Last Updated On: 14. oktober 2019)

Skoleliv: Det er utilfredsstillende, at folkeskolerne ikke involverer eleverne tilstrækkeligt i arbejdet med undervisningsmiljø, mener både Danske Skoleelever og Skole og Forældre.

Få elever inddrages

Baggrunden for det synspunkt er en ny undersøgelse, som Danske Skoleelever har foretaget i samarbejde med Skole og Forældre blandt 204 elevråd på folkeskoler.

Den viser, at kun 15 procent af elevrådene er klar over, at de har ret til at vælge en undervisningsmiljørepræsentant, der skal deltage i skolens arbejde med undervisningsmiljøet. Samtidig er det kun en ud af ti elevråd, der var valgt en undervisningsmiljørepræsentant, selvom denne rettighed er beskrevet i lovgivningen.

Stevnsbladet har spurgt de lokale folkeskoler om der er valgte undervisningsmiljørepræsentanter blandt eleverne.

Ingen udnævnt på Stevns

Dorte Ritz Nissen, skoleleder på Strøbyskolen:

– Vi har ikke nogen lige for tiden, der er udnævnt i elevrådet til at være undervisningsmiljørepræsentant, men selvfølgelig er de med omkring emnet i fællesskab.

René Tuekær, skoleleder på Hotherskolen:

– Vi har endnu ikke taget initiativ til det, men overvejer det. Vil dog nævne, at vi stadig har både Legepatrulje samt Elevmæglere på skolen og begge ordninger med stor succes.

Flemming Michaelsen, afdelingsleder på Store Heddinge Skole:

– Vi har ingen undervisningsmiljørepræsentanter på skolen, men vi har elevråd, som bl.a. arbejder med de fysiske rammer for eleverne, dog ikke med “foretræde” til arbejdsmiljømøder. Elevrådets formand er en del af skolebestyrelsen, og har der talemulighed f.eks. i forbindelse med undervisningsmiljøet.

Loven taler om ret

Undervisningsmiljøloven siger, at elever og studerende har ret til et godt undervisningsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og i Folkeskoleloven§ 45, stk. 5 står der konkrete krav til at skolens ledelse skal inddrage skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed.

Derfor kalder landsformanden for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, udmeldingerne fra de stevnske skoler for en “klassisk bortforklaring”.

– Elevrepræsentanter for bedre undervisningsmiljø vil ofte være med i elevrådet, men behøver ikke være det, og bør referere til skolebestyrelsen, som laver skolens fælles principper også på dette område, siger han.

Skoleledernes ansvar

Kun en ud af ti folkeskoler vælger undervisningsmiljørepræsentant blandt eleverne, viser den landsdækkende undervisning.

– Med de problemer, der eksempelvis er med indeklimaet på mange skoler, er det helt utilfredsstillende, at så få elevråd udnytter de rettigheder, som findes i loven. Elevrådene skal vælge nogle flere undervisningsmiljørepræsentanter i den kommende tid, siger Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever.

Efter Skole og Forældres opfattelse er det især skolens ledelse, der har ansvaret for, at eleverne ikke bliver inddraget i arbejdet med skolens undervisningsmiljø.

Opfordring til skolerne

Den holdning deles af formanden for Børn, Unge og Læringsudvalget i Stevns Kommune, Steen S. Hansen (S).

– Når eleverne har ret til at blive inddraget, så skal de naturligvis det, og det vil jeg dels opfordre skolerne til, og dels tale med skolelederne om, slutter Steen S. Hansen.

sky

 

Skriv en kommentar