(Last Updated On: 28. april 2014)

LaeserneSkriver1af Anna Lise Heilmann Hansen
Bøgevej, Strøby Egede

Har politikerne i Stevns kommune overset, at lokalplan 111, pkt. 6 fastlagde, at:
”De ubebyggede arealer er strandområdet og de til boligerne tilknyttede opholdsarealer” –  samt at:
”Stranden skal være offentligt tilgængelig med mulighed for at indrette en strandpark” – samt at:
”Stranden skal fremstå åben og tilgængelig for alle” osv. osv.
Hele den passus understreger, at offentligheden har adgang til hele området,
der nu er spærret af for byens borgere.

Er politikerne kommet til at ”glemme” alle de kønne intentioner og har samme politikere ”kommet til”, at overdrage området
til boligselskabet uden hensyn til Strøby Egedes borgere?

Strøby Egede er kommunens største by med meget gode skatteydere.

Alligevel må man gang på gang konstatere, at vi bliver Sorteper i mystiske beslutninger:

  • Velbesøgte mødelokaler i Centeret lukkes.
  • Ældreboliger, der er rift om, sælges
  • Et attraktivt optræningscenter lukkes (Vallø Strand)
  • Smukke planer for bymidten (offentlig tilgængelighed til stranden) bliver puttet i brokkassen
  • Man vil poste millioner i en vej (”Vognmandsruten”), der kun vil tage et par tusinde bilister,mens Strøby Egede overhovedet ikke bliver aflastet
  • for de mere end 10.000 – 12.000 bilister, der daglig skal ind gennem byen for at komme på arbejde m.v.

 

Skriv en kommentar