(Last Updated On: 3. maj 2022)

Stevns: Første punkt på dagsordenen ved torsdagens kommunalbestyrelsesmøde var behandlingen af Socialdemokratiets Steen S. Hansens ansøgning om orlov på ubestemt tid.

Under behandlingen af dette punkt forlod Steen S. Hansen rådsalen som inhabil i sagen, men resten af mødet deltog han i. Fra næste gang bliver det partiets førstesuppleant Helen Sørensen, som deltager i det kommunalpolitiske arbejde. Helen Sørensen var en del af kommunalbestyrelsen i sidste periode

Steen S. Hansen er formand for Social og Sundhedsudvalget (SSU) og er desuden medlem af Plan, Miljø og Teknikudvalget (PMT). Helen Sørensen indtræder i begge udvalg. Hvem der skal være ny udvalgsformand i SSU, besluttes på næste udvalgsmøde.

Bjarne Nielsen (V) bliver i orlovsperioden stedfortræder for Steen S. Hansens plads i Movias Repræsentantskab.
rmh

Skriv en kommentar