(Last Updated On: 3. juni 2014)

Fribørnehaven på Hellested Friskole bliver pr. 1. august omdannet til integreret institution, så Friskolen kan tage vare på børnene fra barselsorloven slutter til de skal begynde en ungdomsuddannelse
Hellested-friskole
Fra 1. august bliver fribørnehaven på Hellested Friskole omdannet til integreret institution. (Foto: Hellested Friskole) 

HELLESTED: Hellested Friskole har fået kommunens godkendelse til at omdanne børnehaven til integreret institution fra 1. august. Baggrunden for udvidelsen er en lovændring, der giver fri- og privatskoler lov til at tilbyde pasning af små børn helt ned til nul år.
”Det er vigtigt for Friskolen at være et samlet tilbud for børnefamilier, og det passer til skolens profil, at der nu kan tilbydes pasning helt ned til vuggestueniveau”, siger Line Busch-Jensen, bestyrelsesformand for Hellested Friskole.
Fribørnehaven er normeret til 40 enheder, og det bliver den nye integrerede institution også. I øjeblikket er der indskrevet 33 børnehavebørn. Reglerne siger, at et vuggestuebarn normeringsmæssigt tæller halvanden enhed. Der kan derfor til en start blive tale om 4 til 5 børn.
”I første omgang vil Hellested Friskole sende det signal til småbørnsforældrene i Hellested, at de ikke mere behøver at søge udenbys for at få deres børn passet i vuggestue. Men det kan ikke udelukkes, at en udvidelse kan komme på tale, hvis efterspørgslen både i børnehaven og vuggestuen bliver stor nok. Og indtil nu tyder det på, at Friskolens profil tiltrækker et stigende antal børn”, fortæller Line Busch-Jensen.
I øvrigt har Hellested Friskole ansat yderligere 3 lærere per 1. august 2014, og skolens elevtal nærmer sig 160 fra 0. til og med 8. klasse. Fra august 2015 vil der også være 9. klasse på skolen.

Skriv en kommentar