(Last Updated On: 17. juni 2021)

Hellested Friskole og Børnehus fik tildelt det grønne flag i efteråret 2020, og planen var, at flaget skulle hejses under mere festlige former med alle elever og lærere samlet og med deltagelse fra borgmesteren. Coronaen har dog været en kæp i hjulet på disse planer, men nu er flaget kommet op, her med Amalie Lau Nielsen og Victor Gudmand fra skolens miljøråd. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hellested: De seneste par uger har det grønne flag vajet fra flagstangen i den lille skolegård på Hellested Friskole og Børnehus. Her bliver der flaget med grønt, fordi skolen følger Friluftsrådets undervisningsprogram Grøn Skole, der handler om uddannelse i bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.

Det overordnede formål med Grøn Skole er at involvere eleverne i aktiviteter indenfor bæredygtighed og at give dem ejerskab til de tiltag, der foregår – både på skolen og i lokalsamfundet. Det er de godt i gang med på Hellested Friskole og Børnehus, hvor der for to år siden blev etableret et Miljøråd.

Rådet består af seks elever: to elever fra hver af årgangene 7., 8. og 9. klasse, to lærere samt skolelederen og skolens pedel.

Miljørådet mødes – under normale omstændigheder uden coronarestriktioner – én til to gange om måneden for at rådgive om og planlægge hvilke områder, der skal arbejdes med på skolen.

Alt affald sorteres

Sidste år besluttede Miljørådet, at hele skolen skulle arbejde med affaldssortering, en opgave, der hurtigt er blevet en normal del af dagligdagen.

– Vi sorterer jo vores affald derhjemme, og så virker det helt forkert, at vi ikke skal sortere vores affald, når vi er i skole. Når vi er mange, der gør det, har det en større effekt, forklarer Amalie Lau Nielsen, der er medlem af miljørådet og går i 7. klasse.

For at komme godt igang med sorteringen blev der taget kontakt til Teknik og Miljø i Stevns Kommune, som sørgede for, at skolen fik affaldsbeholdere til sortering, klistermærker med de seks forskellige piktogrammer: plast, papir, metal, glas, mad og restaffald mm.

Udenfor står flere containere i forskellige størrelser linet op, og hver dag sørger klasseduksene for, at affaldet bliver smidt ud i de rigtige beholdere.

– I alle klasselokalerne står der tre forskellige affaldsspande: en til papir, en til restaffald og en til plast. Ude på gangene står affaldsspande til mad og ved lærerværelset, er der beholdere til metal og glas, for det er ikke så tit, vi har den slags affald i klasserne, fortæller Victor Gudmand, der er med i miljørådet og går i 8. klasse.

– Eleverne tager det, som de lærer i skolen, med hjem – og omvendt – og så bliver de også opdraget af hinanden. Der kommer handling bag, og der sker en modning og en opmærksomhed, som går videre. For eksempel har nogle af eleverne syet stofposer til deres madpakker, fortæller lærer i udskolingen, Oliver Wehlast Olsson.

Se billedserien: 1. Amalie Lau Nielsen og Victor Gudmand, der begge sidder med i skolens Miljøråd, står her ved et af højbedene med salat, som eleverne i indskolingen har plantet. 2. Det grønne flag. 3. Fra venstre ses Victor Gudmand, Amalie Lau Nielsen, Oliver Wehlast Olsson og Lone Kjærulff Andersen foran de mange affaldscontainere, som skolens skrald sorteres i. 4. Amalie Lau Nielsen og Victor Gudmand ved flagstangen i den lille skolegård. 5. Der bygget et flot insekthotel i flere etager og endda med tag. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Biotoper, insekthoteller og vilde grøftekanter

Selvom indeværende skoleår har været væsentligt anderledes fra det normale – med bl.a. lange perioder med hjemmeundervisning og kun få møder i miljørådet – så har skolen fortsat haft fokus på bæredygtighed i undervisningen, og i år har emnet været biodiversitet.

– I vores klasse lavede vi for eksempel biotop-undersøgelser, da vi var hjemsendte, hvor vi mødtes udenfor i mindre grupper og undersøgte artsdiversiteten i forskellige områder, siger Amalie Lau Nielsen.

Nu er alle eleverne vendt fysisk tilbage på skolen, og selvom skoleåret nærmer sig sin slutning og eleverne snart skal takke af for i år, så bliver der arbejdet med Grøn Skole lige til det sidste.

Eleverne i indskolingen arbejder i disse uger med at få flere insekter i nærmiljøet. De skal både plante et stort blomsterbed med vilde blomster og indrette insekthotel, som kan lokke flere insekter til.

På mellemtrinnet arbejder eleverne bl.a. med, hvordan man gør offentlige rabatter bivenlige, og i skolegårdene og på skolens græsarealer ud mod vejen skal der plantes vilde blomster og opsættes ’Vild med vilje’-skilte med oplysninger om hvilke planter, der er sået.

– Eleverne på mellemtrinnet laver også en folder med inspiration til, hvordan man får mere biodiversitet hjemme i sin egen have. Folderen bliver omdelt i byens postkasser og vil også kunne findes i Dagli’Brugsen i Hellested. For Grøn Skole foregår ikke kun i klasselokalet, det rækker længere ud, forklarer lærer på mellemtrinnet, Lone Kjærulff Andersen.

For at generhverve retten til at flage med grønt, skal skolen hvert år vælge et eller flere forskellige bæredygtighedstemaer, som elever og lærere vil fokusere på i skoleår. Til næste år skal Hellested Friskole og Børnehus arbejde med emnet Klimaforandringer.

Retten til at flage med det grønne flag gives én gang om året og sker efter godkendelse af en årsrapport, som skolens Miljøråd udfylder og indsender til Friluftsrådet.

På groenskole.dk kan man læse mere om de forskellige emner, undervisningsmuligeder mm.
rmh

Skriv en kommentar