(Last Updated On: 6. februar 2020)

Et år med stor aktivitet i borgerforeningen

Hellested Borgerforening har aktioneret for nyttehaver i 2019. Her foran Dejli’Brugsen. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Hellested: Den 28. januar holdt 30 deltagere status over årets gang i Hellested på Borgerforeningens generalforsamling.

Der blev serveret irsk stuvning og hjemmebag, inden formanden, Anne-Grethe Mathiesen, kunne tage ordet og gøre status over alle aktiviteter i 2019, og det var ikke så lidt.

Nyttehaver og information

Ved indkørslen til Hellested fra vest, var engang en lille parcel, hvor folk uden egen have kunne dyrke grøntsager eller så blomster, men stykket blev nedlagt af kirken for et par år siden.

Der har været gjort mange forsøg på at omgøre beslutningen, og nu er der dannet en forening, der i første omgang har sendt endnu et brev til præstegårdsudvalget.

– Forslaget går i sin enkelhed ud på, at der bliver mulighed for at have sit eget stykke jord, og der er mulighed for at have et stykke i fællesskab. Vi ønsker, at der bliver dyrket både grøntsager og blomster, og at der dyrkes økologisk, lød det fra beretningen.

Nærhed og Dejli’Brugsen

Hellested Borgerforening er også gået sammen med Idrætsforeningen, Dagli´Brugsen, menighedsrådet og forsamlingshuset om at investere i en informationsskærm, der hænger i Brugsen.

Her kan alle kunder hver eneste dag både se gode tilbud og finde al relevant information om arrangementer og menuen i næste uges Onsdagscafe. Der er også sat bannere op ved to indgange til byen for at opfordre til at handle lokalt: i Dejli´Brugsen, som den hedder i Hellested og omegn. Netop Brugsen var også et punkt i Anne-Grethe Mathiesens beretning:

-Vi vil gerne være klare i spyttet, når vi taler om Dejli’Brugsen i Hellested. Der er skarp konkurrence fra andre større brugser med klart større udbud. Men hvis Brugsens eksistens er truet, er livet i byen truet. Det er bare at køre rundt på Stevns og se hvordan der kan mangle liv de steder, hvor man ikke længere har en brugs eller købmand.

Fællesspisning

Formanden slog mange gange på vigtigheden af sognets sammenhold.

Det kommer ikke mindst til udtryk i den ugentlige Onsdagscafe, hvor et hold af 20-25 frivillige kokke hver eneste uge i hele vinterhalvåret serverer to retter mad, kaffe og samvær med gamle kendinge og nye borgere. Det er en stor succes, hvor mellem 30 og 60 mennesker kommer og nyder maden og hinandens selskab.

Det er også understreget af et nyt initiativ i 2019, hvor borgerforeningens og forsamlingshusets bestyrelser slog sig sammen, for at skabe arrangementer året rundt: der skal være en begivenhed hver eneste måned i Hellested. Ideerne var mange, og det lykkedes. Hver måned har indeholdt et foredrag, en fest, musik, en valgaften eller en særlig madaften.

Landsbyforum og sang

Sammenholdet rækker også ud over sognegrænsen. Bestyrelsen i Hellested Borgerforening har deltaget i alle møderne, der har været afholdt for at danne et landsbyforum.

Det lykkedes som bekendt i december måned, og der er nu en bestyrelse, som vil arrangere møder, hvor man kan tage emner op, som er fælles for landsbyerne eller få inspiration udefra. Det, der fylder rundt omkring i de andre landsbyer, er jo at få folk til at støtte op og engagere sig, sagde Anne-Grethe Mathiesen.

Forsamlingshus og Borgerforening involverede sig også i Stemmer på Stevns, to sangaftener i forsamlingshuset og et afsluttende arrangement i Sydstevnshallen.

Den ny bestyrelse

Den nye bestyrelse for Hellested Borgerforening er: formand Anne-Grethe Mathiesen, kasserer Nina Winsløw, Birgit Smedegård Olesen, Lars E. Petersen, Marianne Nielsen, Frank Grooss, Mette Houmøller og Leslie Rydén er suppleant.

Skriv en kommentar