(Last Updated On: 7. juli 2022)

Det er løsningen på det voldsomme pres, der ligger på vores dagtilbud; en ‘skovgruppe’. Det lyder idyllisk, når man præsenterer det her i sommerhalvåret, men det bliver efterår og vinter igen.
Torsdag behandlede udvalget for Børn, Unge og Læring – på et ekstraordinært møde – det akutte pladsproblem, vi står med. En sag, som i dén grad manglede en grundigere fremstilling. En sag, hvor kun meget få spørgsmål var besvaret og hvor løsningsforslagene var endnu færre.

Fra konservativ side er dette måske valgperiodens vigtigste sag, som nu fra Socialdemokratiet, Venstre og SF’s side “fixes” med en “skovgruppe” (altså ikke en skovbørnehave) og endnu flere børn pr. arealkvadrameter i institutionerne. Hvad gør vi, når det bliver frostgrader og man har brug for et sted at være? Hvad gør vi, når den ene pædagog med buskørekort bliver syg eller har fravær?

Og hvad er meningen med at presse endnu flere børn ind i vores, i forvejen, pressede institutioner? Vi lægger børn på lag – “bur børn” fristes man til at kalde det. Tilmed sender man nu problemet videre og ud i dagtilbuddene i stedet for at tage ansvaret på egne skuldre. Og det kommer samtidig med, at forældrene på en af kommunens daginstitutioner kan læse på Aula, at institutionen er under skærpet tilsyn.

Udover mange ubesvarede spørgsmål fik vi også først præsenteret økonomien bag ‘skovbørnehaven’ til mødet. I sagsfremstillingen var nævnt, at det vedrørte 40 pladser, men på mødet blev det opjusteret til 100. Det er useriøst. Vi havde håbet på, at forvaltningen som minimum havde undersøgt, om man kunne omdanne en del af klubhuset i Hårlev til vuggestue. Med denne udvidelse kunne der skabes plads til flere børn i de to børnehaver i Hårlev. I Strøby Egede kunne man have undersøgt, om man kunne lave skovbørnehave i Ungdomsskolen sommerhus ved Gardehøjens Havn og derigennem tilknytte en bus.

Eller at man havde et bud på, hvordan vi f.eks. gjorde det mere attraktivt at være dagplejer? Vi ved, at flere dagplejere har efterspurgt et fælleshus, hvor man kunne være flere dagplejere sammen. Man kunne også kigge på deres lønvilkår.

Vi skal tænke på de ansatte og børnene. Vi skal på den korte bane turde tænke langsigtet. Der er simpelthen ikke tid til lappeløsninger; også selvom man forsøger at få det til at “lyde godt.”

Emil Larsen, Dorthe Winberg og Mikkel Lundemann
Konservative Stevns

Skriv en kommentar