(Last Updated On: 5. maj 2020)

Affaldssortering: Meget af det affald en husholdning producerer kan genanvendes. Genbrug fremfor udvinding og bearbejdning af nye råvarer sparer på energien og ressourcerne, og det er godt for vores miljø.

For at mest muligt kan genanvendes, er det vigtig at affaldet bliver sorteret korrekt. I Stevns kommune skal alle private husholdninger nu til at sortere deres husholdningsaffald i typerne: plast, papir, metal, glas, madaffald og restaffald. Og nej, affaldet bliver ikke bare blandet sammen, når det bliver hentet af renovationsbilerne.

Affaldet bliver hentet af tre forskellige biler, der – ligesom beholderne – er todelte. Det betyder at én bil tømmer beholderen til rest- og madaffald, en anden bil tømmer beholderen til plast og metal, mens beholderen til glas og papir bliver tømt af en tredje bil.

El, varme og biogas

Restaffaldet køres til Roskilde, hvor det bliver brændt på Roskilde Kraftvarmeværk og udnyttes til produktion af el og fjernvarme.

Herefter kører bilen videre til Energitårnet Argo i Roskilde med madaffaldet, som bliver omdannet til biogas, der kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne.

Videresalg til genbrug

De øvrige fire affaldstyper transporteres alle til Argos Genbrugsanlæg i Gadstrup.

Plasten bliver kvalitetstjekket og sorteret for fejl på genbrugsterminalen i Gadstrup. Herefter presses plasten i store baller, som sælges videre til tyske plastfabrikker, hvor plasten bliver vasket, sorteret og granuleret, hvilket betyder, at den bliver knust i små stykker. Bagefter smeltes granulatet om til nye produkter; f.eks. urtepotter, havemøbler, brillestel og køkkenredskaber.

Metal transporteres til genbrugsanlægget i Gadstrup, hvorefter det sælges til danske Stena Recycling. Her bliver det sorteret og smeltet om til f.eks. nye dåser, cykelstel, sølvpapir eller hjulene til en bil.

Papir transporteres til Argos Genbrugsanlæg i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Materialerne presses ved et tryk på 100 ton til baller, der herefter sælges og transporteres til pap- og papirfabrikker i Sverige og Tyskland.

Endelig transporteres glas til genbrugsanlægget i Gadstrup. En del flasker kan genanvendes hele. De hele flasker bliver skyllet og sendt til genbrug. Knust glas bliver smeltet om og kan f.eks. genanvendes til konservesglas.
rmh

Skriv en kommentar