(Last Updated On: 29. november 2017)

78 procent kvinder blev valgt

Stevns: Ældrerådsvalg 2017 blev afgjort samtidig med kommunalvalget. Ældrerådets valgperiode går fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Fik geografisk bredde

Der blev valgt ni medlemmer af Ældrerådet, og fem suppleanter.

Stemmeprocenten var med 69,7 pct. lavere end sidste år, og mindre end stemmeprocenten til selve kommunal- og regionsvalget.

Til gengæld er syv ud af de ni medlemmer kvinder, hvilket betyder, at kvinderne er i overtal med 78 procent. Det kan kommunalbestyrelsen ikke matche med syv kvinder ud af 19 medlemmer.
Ældrerådets nyvalgte har også en geografisk bredde i kommunen med valgte fra Hårlev, Magleby, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Egede.

Skal vælge ny ledelse

Ældrerådet rådgiver politikerne og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre

Den nuværende formand, Birthe Høfler genopstillede ikke, og den fungerende næstformand, Karsten P. Smith, er i fremtiden suppleant.

Ældrerådet konstituerer sig selv.
sky

Resultat af ældrerådsvalget

Valgperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021

Medlemmer (stemmetal i parentes):

1. Lilly Meisner Pedersen, Rødvig (657)

2. Bodil Nielsen, Hårlev (521)

3. Susanne Kierch, Hårlev (507)

4. Anna K. M. Hansen, Store Heddinge (455)

5. Hans C. Bech, Strøby Egede (418)

6. Helmut Madsen, Strøby Egede (384)

7. Dorete Olsen, Store Heddinge (315)

8. Jette Olsen, Magleby (301)

9. Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede (300)

Suppleanter:

1. Peder Maimann Olsen, Strøby (280)

2. Karsten P. Smith, Rødvig (260)

3. Per B. Jensen, Store Heddinge (158)

4. Niels Chr. Rasmussen, Store Heddinge (128)

5. Ernst Børresen, Rødvig (103)

(Kilde: Stevns Kommune)

 

Skriv en kommentar