(Last Updated On: 9. juni 2021)

Store forandringer er på vej i Strøby med planer om byggeri af ny og større butik samt nye boliger

Af Klaus Slavensky

Brugsuddeler Steen Hansen viser hvor den nye og større Dagli’Brugs skal ligge i den nordlige del af Strøby. (Fotos: Klaus Slavensky)

Forretningsliv: ”Større butik med delikatesse”, ”markant bedre tilkørselsforhold”, ”fremtidssikret CO2 venligt køleanlæg”. Dette er blot nogle af de nye tiltag, som Strøby Dagli’Brugs kan fremvise med planerne om en ny butik beliggende i den nordlige udkant af Strøby by.

Ny butik julen 2022?

For øjeblikket behandler Stevns Kommune ønsket om et større byggeprojekt, der dels omfatter en hel ny butik, og ombygning af den eksisterende brugs samt nybyggede rækkehuse, alt sammen i Coop-regi og med brugsuddeler Steen Hansen som den visionære entreprenør.

– Jeg håber, at vores nye butik er færdig til julen 2022, og det bliver bare så spændende, lyder det fra Steen Hansen, der sammen med den lokale bestyrelse har arbejdet på projektet i lang tid.

– Vi ønsker en butik som ligger trafikorienteret og sikkert, det gør den nuværende ikke. Men vi skal ligge som en naturlig del af Strøbys bylinje. Så det bliver et afdæmpet byggeri med en neutral facade, som har respekt for byen. Ikke noget med stor glasfacade, tårn og kæmpeflagstang, forklarer Steen Hansen og oplyser, at den nye butik opføres i mørkebrune sten, så den falder ind i landskabet, og så vil der være solceller på bagsiden, som vender mod Tryggevælde Ådal.

Kræver ny lokalplan

Området ligger i landzone, som med vedtagelse af en lokalplan skal overgår området til byzone.

Kommunalbestyrelsen er orienteret om sagen, som nu behandles af Plan, Miljø og Teknikudvalget, idet der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til centerformål, og detailhandelsområdet for Strøby skal samtidig udvides. Dette kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, samt at Erhvervsstyrelsen godkender udvidelsen.

Der har i 2020 været en indledende dialog med Erhvervsstyrelsen. Inden der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, skal der foretages en offentlig høring på 4 uger, hvor der indkaldes til ideer og forslag til planlægningen.

Området ligger indenfor flere udpegninger i kommuneplanen. Herunder særlige landskabelige interesser, større sammenhængende landskaber, kystnærhedszonen samt kulturmiljø.

Den endelige lokalplanafgrænsning samt placering af bygning, parkeringsanlæg og beplantning skal fastlægges under hensyntagen til bindingerne i kommuneplanen, herunder især udsigten ud over Tryggevælde Ådal, naboerne samt dialogen med Erhvervsstyrelsen.

Sådan kommer Strøbys nye Dagli’Brugs til at blive placeret. (Arkitektprospekt)

Også udlejningsbyggeri

Det er ikke første gang, at Strøbys Dagli’Brugs står bag byggeprojekter. I 2018 kunne man indvie 6 nye og klimavenlige rækkehuse, som ligger bag den nuværende brugs, og tidligere i 2014 overtog brugsfolkene fra Strøby en nødlidende butik i Greve med tilhørende udlejningsejendomme. Derfor er en del af det nye byggeprojekt også, at den eksisterende butik skal ombygges til boliger.

– Hovedbygningen har en historie tilbage til 1934, og vi vil ikke bryde profilen i gadebilledet, så den skal ombygges til lejligheder og bevares. På den bagvedliggende grund opføres der 6 rækkehuse mage til dem, som vi byggede i 2018, oplyser Steen Hansen og tilføjer, at disse boliger nok først ser dagens lys i 2023/24.

– Vi har ikke travlt, og det skal være ordentligt byggeri. Vi kunne aldrig drømme om at bygge over en vintersæson. Det er for risikabel i forhold til vind, vejr og økonomi, men det hele skal nok flaske sig, siger han.

Strøby Dagli’Brugs har i dag så stabile indtægter på boligudlejning, at disse udgør halvdelen af forretningens indkomst, og han bedyrer, at de nye boliger vil hvile i sig selv fra første år.

”Vi blir’ Klima-Brugs”

Den nye butik er et gennemtænkt projekt, og Steen Hansen roser Stevns Kommune for at have givet ”vanvittig god sparring”.

Steen Hansen: Vi bliver en klimabrugs.

– Forvaltningen er kommet med mange gode idéer. Embedsværket har været en kæmpehjælp for os. Fantastiske input. Det har været en meget fin proces, og jeg glæder mig meget til at fortsætte med samarbejdet om alle detaljerne, fortæller han, og der er også meget at tage fat i, da det nye byggeri bl.a. vil indebære godkendelse af en lokalplan for området.

– Vi vil være en klimabrugs; så klimaneutral som overhovedet muligt, det er vores mål, siger Steen Hansen og fortsætter:

– Den nye butik får et areal på 1.200 kvadratmeter i alt, den indvendige del øges fra 500 til 800, og alt bliver under samme tag. Der vil dog stadig være flaskeaflevering udefra, så man slipper for at slæbe tomme flasker med i butikken, og ved siden af flaskeautomaten vil der være en to-go dør med to parkeringspladser som er forbeholdt disse kunder. Vi har med coronaen fået en ny kundetype, og dem skal vi også servicere. Så fremover kan man bruge Coops app og bestille og hente varer. Man kan f.eks. sidde i sin frokostpause på arbejdet og bestille, og så hente varerne efter to-tre timer eller på vej hjem. Det er fremtidens forbrugere som ønsker bekvem handel, siger Steen Hansen.

Delikatesse, Pitstop, ladestander og grøn udsigt

Den nye butiks gavl mod nord får en varegård gemt bort bag grønt espalier, så bygningen falder ind i naturen med græs og marker.

– Man skal jo huske at det er ”byporten”, og så bliver Strøby grøn i hver sin ende. For det skal være pænt at møde Strøby, og derfor opstiller vi også borde og bænke, så man kan lave et slags pitstop. Nyde udsigten over Ådalen sammen med noget brød, sandwichs, kage og en kop kaffe fra delikatessen og vores bagerafdeling. Et naturligt stop for bl.a. turister, mener Steen Hansen.

Facaden af den kommende Dagli’Brugs i Strøby, som forventes at åbne i julemåneden 2022. (Arkitekttegning)

Han ser den nye Dagli’Brugs grønne trekant som harmonisk med Fælleden i den anden del af Strøby, og finder det vigtigt at opgradere byen, som bl.a. har børnehave, Mænds Mødested, virksomheder, forsamlingshus og hele to gadekær, med nyt byggeri.

– Vi får også en el-ladestander, det mangler i hele den nordlige del af Stevns, siger han og afviser prompte spørgsmålet om der også kommer en benzinstander.

– Nej! Det er et bevidst fravalg, benzin harmonerer ikke godt med en klimabrugs, fastslår Sten Hansen, som ellers må have en del brændstof i blodet, for at kunne gennemføre hele tre store projekter: ny butik, ombygning af eksisterende forretning og nybyg af udlejningsboliger.

Skriv en kommentar