(Last Updated On: 19. januar 2021)

Corona: Plejehjemsbeboerne har fået deres første stik, og nu er turen i Covid19-vaccinationsprogrammet kommet til gruppen af ældre over 65 år, der får både personlig og praktisk hjemmehjælp. Den tredje gruppe på prioriteringslisten er borgere over 85 år, som snart står for tur.

(Foto: Colourbox)

Medmindre man er fritaget fra e-Boks og NemId foregår indkaldelse og tidsbestilling digitalt. Mange af efterhånden blevet gode til de digitale løsninger, men der er en gruppe af ældre borgere, som har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination. Derfor opfordrer Ældre Sagen i Stevns Kommune pårørende, frivillige og andre, der kommer hos ældre, til at hjælpe til med at bestille tider i systemet.

Vaccinationen er gratis og frivillig.

Få hjælp fra Ældre Sagen

Ældre Sagen Stevns tilbyder gratis bistand i forbindelse med tilmelding til vaccination.

Ældre Sagen Stevns oplyser i den forbindelse, at hvis du benytter NemId, skal du selv kunne logge dig på, mens den frivillige sidder med ryggen til. Al hjælp før og efter denne proces, vil den frivillige hjælpe dig med i fornødent omfang. Det sker for at sikre, at persondataforordningen overholdes.

Koordinationen af hjælpen sker via Viggo Billstrøm fra Ældre Sagen Stevns. Han kan kontaktes på e-mail vigbil@privat.dk eller telefon 20213348.

Indkaldelse og tidsbestilling

Når det bliver din tur til vaccination, får du besked om indkaldelse i din e-Boks. Af brevet fremgår, hvordan du bestiller tider til vaccination via dit NemId.

Er du fritaget for e-Boks og NemId modtager du indkaldelsen per brev, og hvis du ikke har NemID, skal du ringe til Region Sjællands Corona Callcenter for at bestillie tider til vaccination. Corona Calccentrets telefonnummer er 70 20 42 33, og linjen er åben alle dage mellem kl. 9-12 og mellem kl. 13-19.30.

Frem til sommer får alle danskere efter tur tilbudt en vaccine mod COVID-19. Dog ikke børn under 16 år, gravide og ammende. Rækkefølgen for, hvornår de forskellige målgrupper forventes at blive indkaldt til vaccination, er bestemt af Sundhedsstyrelsen.

På Region Sjællands hjemmeside kan man i vaccinationskalenderen løbende holde sig opdateret med, hvor langt regionen er nået med vaccinationerne.
rmh

Sådan får man indkaldelse til vaccination:

  • Borgeren får besked om indkaldelse i e-Boks.
  • Er man fritaget for e-Boks og NemID, modtager man indkaldelsen per brev.
  • Når indkaldelsen kommer, skal borgeren selv booke tid til vaccination på www.vacciner.dk.
  • Linket til hjemmesiden vil også stå i indkaldelsen.​

Skriv en kommentar