(Last Updated On: 11. april 2019)

Få sommerfuglene og bierne tilbage i haven. Stevns Kommune inviterer til borgermøde om at få mere ’vild’-skab i villahaverne

(Foto: Iris)

Stevns: I hele verden, også i Danmark og på Stevns, er biodiversiteten under pres. Det betyder bl.a., at der bliver færre småkravl og insekter, også i de dyrkede haver.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) oplyser, at der lige nu risiko for, at over 30 dagsommerfugle vil uddø i Danmark. Også humlebierne og alle de andre vilde bier er under hårdt pres.

Ifølge Miljøstyrelsen er navnlig dræningen og det intensive jordbrug samt byernes ekspansion og udbygningen af infrastruktur med til at presse naturen og alle dens arter.

Fri natur tiltrækker liv

Som haveejer kan man hjælpe naturen ved at gøre sin egen matrikel mere vild og naturlig. For at lære haveejerne hvordan, inviterer Stevns Kommune nu til borgermøde torsdag den 11. april kl. 19 i Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev.

– En velpasset villahave er skøn og dejlig at opholde sig i. Men den gør det desværre også svært at være insekt eller småkryb, og når de forsvinder, så bliver bestøvningen af træer og buske også dårligere ligesom, at betingelserne for fuglelivet bliver ringere, fortæller Birgitte JTK Nielsen, der er centerchef i Teknik & Miljø, og tilføjer:

– Det, vi har brug for, er lidt mere ’vild’-skab i vores villahaver i form af mere fri og spontan natur, som passer sig selv. På mødet kommer vi med en masse gode idéer til, hvordan haveejerne kan udvide havens økologiske rum og give plads til blomster i plænen, bier i haven og larver, svampe samt hulrugende fugle i det gamle træ og så videre.

Danmark i en vild udgave

Gitte Holmstrup, der er Projektleder hos DN, deltager på møde og bidrager med sine idéer. Og så tager hun Virtuel Reality-briller med, så man kan opleve et ’rewildet’ Danmark – altså et Danmark, som er omdannet til vild natur.

Herudover deltager Stevns Kommunes naturvejleder, Rasmus Elvekjær for at fortælle om de mange insekter, der trives i den vilde have og vigtigheden af biodiversitet.

Bivenlige blomster igen i år

Stevns Kommune blev i 2018 udnævnt til Bivenlig Kommune og har i den anledning udlagt samlet én hektar bynære arealer til bivenlige områder. Det er et areal ved Valløby, Rengegade i Store Hedinge, Rødvigvej ved Store Heddinge Rensningsanlæg, Ved Svanerne i Strøby Egede, Hårlev ved Bulderbo og Korsnæbsvej i Rødvig. Det gik kommunen ind i for at gavne de vilde bier men også alle andre insekter som f.eks. sommerfugle.

– Vi havde store forhåbninger til vores bi-projekt sidste år, men den meget tørre sommer spændte ben for de mange blomster, som desværre aldrig rigtig så dagens lys. Eller først kom frem, da bierne ikke havde brug for blomsternes pollen længere. Men vi klør på, og planter igen i år, og håber så, at vejret er med både os og bierne, slutter Birgitte JTK Nielsen.
rmh

Tilmelding

Sådan melder du dig til borgermødet ’Få mere ’vild’-skab ind i din have’:

  • Send en e-mail til birnie@stevns.dk
  • Skriv i mailen, hvor mange du melder til mødet.
  • Mødet er torsdag den 11. april kl. 19 i Sundheds- og Frivillighedscentret, Hovedgaden 46 i Hårlev

Skriv en kommentar