(Last Updated On: 21. september 2021)

Men det forhindrer ikke Støtteforeningen i at udgive Finn Seehusen’s ”En Hårlevdrengs erindringer”.

Foreningsnyt: I starten af september kunne Vallø Lokalhistoriske Arkivforening afholde generalforsamling med den glædelige begivenhed det er, at udgive en ny bog, men samtidig er arkivforeningen truet af hjemløshed.

Formanden for Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske, Leif Nielsen, frygter at arkivet skal flytte og blive hjemløs. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

– De oprindelige lokaler vi benyttede ved Hårlev Bibliotek blev overtaget af projektet med Iværksætterhotel, så vi har i et stykke tid været uden faste lokaler, fortæller formanden for Støtteforeningen Leif Nielsen.

Corona-restriktioner har betydet nedlukning for mange af arkivforeningens aktiviteter, som tidligere tog sit udgangspunkt i Stevns Bibliotekernes gamle bogbusgarage, der siden 2019 er inddraget til projekt »Iværksætterhotel – Startup«, som bestyrers af Stevns Erhvervsråd. I modsætning til Stevns Lokalhistoriske Arkiv, som har 400 m2 at boltre sig på i Store Heddinge, må søsterforeningen i Vallø nøjes med betydeligt mindre.

Lokaler står tomme

Som tidligere omtalt i Stevnsbladet går det mildest talt trægt med udlejningen af de otte arbejdspladser i Iværksætterhotellet, og Stevns Erhvervsråd har også meddelt Stevns Kommune er projektet ikke er lykkedes.

Vallø Lokalhistoriske Arkivforening har derfor spurgt kommunens Politik- og Borgerforvaltning om muligheden for at overtage nogle af disse tomme kontorer.

Leif Nielsen fortæller til Stevnsbladet, at kommunen har tilbudt lagerplads i lokaler på Mandehoved, som ligger over 16 kilometer fra arkivets domicil i Hårlev.

– Det fungerer ikke optimalt, og slet ikke for vores besøgende, der tit sidder og studerer f.eks. slægtshistorie, forklarer han.

Afventer budget 2022

Stevnsbladet har spurgt centerchef Annette Lisa Kjær om hvorfor ikke Iværksætterhotellets tomme lokaler kunne gøre nytte til Vallø Lokalhistoriske Arkivforenings arbejde?

– Arkivet kan ved forespørgsel og i et bestemt tidsinterval låne kontorplads i ”Start up”. Det har ikke været muligt at tilbyde dem fuld overdragelse, da det så ville være ensbetydende med en total spærring i forhold til Erhvervsrådets arbejde omkring udlejning. Derudover har Arkivet også fået tilbud arkivplads ude i byen til deres materialer, siger hun.

”Men hvis lokalerne står tomme, er det vel bedre, at aktive foreninger kan gøre brug af dem, og lagerarkiv i Mandehoved er pænt langt væk, hvis man lige skal kigge i en bog og finde historiske kilder frem?”

– Jeg synes, at vi har hjulpet det vi kan, i forhold til de muligheder der er for øjeblikket. Når det så er sagt, så har du helt ret i, at udlejningen i Startup Stevns ikke er gået som håbet, og at det er meget få kontorpladser det desværre er lykkes for Stevns Erhvervsråd at leje ud, siger Annette Lise Kjær og tilføjer:

– Med afsæt i dette er der igangsat en proces, der skal se nærmere på bedre udnyttelse af vores arealer. Man kan sige, at alt er i spil. Der er mange, som har mange gode idéer, og under coronaen brugte vi f.eks. de ledige lokaler til hjemmesygeplejerskerne. Men det videre forløb afventer vedtagelse af kommunens budget, lyder centerchefens svar.

Ny arkivleder

Bortset fra genvordighederne med lokaler fik generalforsamlingen valgt en bestyrelse som foruden formanden Leif Nielsen, består af næstformand og sekretær Inger Olsen, kasserer Inge Janning samt Bjarne Kærbo og John Pedersen.

Den tidligere arkivleder Jon Pedersen er stoppet grundet fuldtidsarbejde som bibliotekar på Tårnby Bibliotek, og som ny arkivleder er valgt Dan Janning.

I sin beretning oplyste Leif Nielsen, at der er på Støtteforeningens er nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at drøfte en sammenlægning af Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkivforening.

Og så blev foreningens nyeste publikation præsenteret.

Bogen om en Hårlevdreng

Det var formanden for Vallø Lokalhistoriske Arkivforening, Bjørn Kristensen, der præsenterede Finn Seehusens nye bog ”En Hårlevdrengs erindringer”.

Ny bog: »«En Hårlevdrengs erindringer« af Finn Seehusen.

Bogen er gennemillustreret og fortæller levende om Hårlev og byens udvikling gennem de sidste godt hundrede år. Finn Seehusen fortæller om sin barndom og sit interessante liv senere som foreningsmenneske, især indenfor sporten og om hans karriere fra at være kontorelev i Vallø kommune i 1966, hvor der kun var 8 ansatte på kommunekontoret til hans fratræden i 2012 som chef for Fællessekretariatet i Stevns kommune.

Bogen blev udleveret til de medlemmer af Støtteforeningen, der var tilstede, øvrige medlemmer kan få den ved henvendelse til Støtteforeningen, eller den kan købes af andre for 120 kr. på Vallø Lokalhistoriske Arkiv i biblioteket i Hårlev.
sky

Skriv en kommentar