(Last Updated On: 6. september 2019)

Hjemmeværnskompagni Stevns afholdt for nylig bevogtningsuddannelse på Hjemmeværnsgården i Store Heddinge

Der var øvelser og opgaver i fuldt dagslys. (Foto: Hjemmeværnskompagni Stevns)

Stevns: Hjemmeværnet er et frivilligt beredskab med lokale kompagnier, som løser opgaver både for samfundet og Forsvaret.

Opgaverne er mangeartede og kan være alt fra eftersøgning af forsvundne personer, færdselsregulering, afspærring og adgangskontrol ved større arrangementer, beredskab ved stormflod, miljøopgaver i danske farvande med mere.

Fundamentet er de mange frivillige ildsjæle, og har man ikke tidligere været værnepligtig, modtager alle nye frivillige cirka 250 timers uddannelse. Der er tale om en grundlæggende militæruddannelse bestående af fire moduler, hvor man bl.a. lærer om våben, førstehjælp, kamp og taktik samt vagttjeneste.

Efter grunduddannelsen har der mulighed for at dygtiggøre sig med forskellige uddannelser og specialistkurser, og da Hjemmeværnskompagni Stevns har bevogtning som en af kompagniets primære opgaver, var det et oplagt emne at starte efterårets efteruddannelser med bevogtningsuddannelsen.

Og der var øvelser og opgaver efter mørkets frembrud. (Foto: Hjemmeværnskompagni Stevns)

– En række momenter blev afprøvet ved Hjemmeværnsgården, hvor de forbipasserende kunne se de fuldt feltmæssige hjemmeværnssoldater ved indkørslen, både i de lyse timer, men også da det blev mørkt og området blev belyst, oplyser Hans A. Hansen fra Hjemmeværnskompagni Stevns.

I løbet af efteråret vil en stribe øvelser, der tager sit udgangspunkt i kompagniets opgaver, blive afviklet.
rmh

Skriv en kommentar