(Last Updated On: 27. maj 2019)

Ved Europaparlamentsvalget i 2014 fik Dansk Folkeparti flest stemmer i Stevns. Med en markant tilbagegang på knap 20 procent, ender partiet i år med tredjeflest stemmer, overgået af både Venstre og Socialdemokratiet

Stevns: Ved søndagens Europaparlamentsvalg endte stemmeprocenten i Stevns Kommune på 65, hvilket er en fremgang på 7 procent sammenlignet med valget i 2014. Dengang nåede stemmeprocenten op på 58.

På landsplan endte den samlede stemmeprocent i år på 66. Ved seneste valg i 2014 stemte 56,3 procent.

I alt 17.440 stemmeberettigede borgere i Stevns kommune afgav deres stemme på et af de fire valgsteder i kommunen. I 2014 var antallet af stemmer 16.857.
Ser man på de fire valgsteder i kommunen – Hårlevhallen, Strøbyhallen, Stevnshallen og Sydstevnshallen –  var stemmeprocenterne på alle fire lokationer ligeledes højere i søndags end i 2014.

Flest stemmer til V

Ligesom på landsplan har Venstre (V) også blandt de stevnske vælgere fået flest stemmer ved dette års valg. Over en fjerdedel, nemlig 25,4 procent af vælgerne i Stevns, har sat deres kryds ved V – på landsplan har V fået 23,5 procent af samtlige stemmer.

Næstflest stemmer er afgivet til Socialdemokratiet (A), hhv. 21,4 procent i Stevns og 21,5 procent på landsplan.

Til gengæld er Dansk Folkeparti (O) med 14,9 procent af de stevnske stemmer det parti, der har fået tredjeflest stemmer her i kommunen. På landsplan ender de med 10,7 procent af stemmerne på en fjerdeplads, overgået af Socialistisk Folkeparti (F), der samlet set har fået 13,2 procent af stemmerne. I Stevns får F 11,3 procent af stemmerne, og ligger dermed nummer fire på listen over flest stemmer.

Også de næste to pladser, nummer 5 og 6, er byttet rundt i Stevns kommune, sammenlignet med landsresultatet. Med 6,5 procent af stemmerne får Det Konservative Folkeparti (C) 0,2 procent flere stemmer end Radikale Venstre (B) i Stevns, der her har opnået 6,3 procent. På landsplan har 10,1 procent stemt på B, mens 6,2 procent har givet deres stemme til C.

For partierne Enhedslisten (Ø) og Folkebevægelsen mod EU (N) sker samme ombytning. N får 5,2 procent af stemmerne i Stevns, på landsplan er procenten 3,7, mens Enhedslisten får 4,8 procent af de stevnske stemmer, hvor procenten på landsplan er 5,5.

Dernæst følger Alternativet Å), som har fået 2,3 procent af stemmerne i Stevns. På landsplan er stemmeprocenten 3,4.

Det parti, som har fået færrest stemmer – både i Stevns og på landsplan – er Liberal Alliance (I). I Stevns har 1,9 procent af vælgerne sat deres kryds ud for I, mens partiet på landsplan er fået 2,2 procent af stemmerne.

Voldsom tilbagegang for DF

Ved valget i 2014 til Europaparlamentsvalget gik mere end en tredjedel af stemmerne i Stevns kommune til DF, som dengang endte med at få 34,6 procent af de afgivne stemmer. Med 14,9 procent af stemmerne ved dette valg har partiet således mistet hele 19,7 procent af stemmerne i Stevns. På landsplan er partiet gået tilbage med 15,9 procent.

Til gengæld har partierne V og A oplevet pæne fremgange på hhv. 7,6 procent (V) og 5,4 procent (A) i Stevns.

Enhedslisten, som ikke stillede op ved seneste EP-valg, fik 4,8 procent af stemmerne i Stevns.
rmh

Stemmeprocenten for de enkelte valgsteder kan ses nedenfor (tallene i parentes er stemmeprocenten i 2014)

  • Hårlevhallen 62,2 (55,3) – i alt 4.407 afgivne stemmer
  • Strøbyhallen 68,3 (60,4) – i alt 5.533 afgivne stemmer
  • Stevnshallen 63,6 (55,4) – i alt 4.472 afgivne stemmer
  • Sydstevnshallen 65,4 (61,7) – i alt 3.028 afgivne stemmer
  • Total, Stevns 65,0 (58,0) – i alt 17.440 afgivne stemmer

 

Skriv en kommentar