(Last Updated On: 18. december 2017)

Højerup: Mange kender det et lille, maleriske gadekær lige sydvest for den gamle kirkeruin i Højerup – beliggende foran Fiskerhuset.

Stevns Kommunes pulje til at forbedre natur og miljø i landsbyerne, har nu gjort det muligt at renovere Kirkekæret.

Færdig før juleaften

Støtten er givet til Selskabet Højeruplund, som ejer og forvalter området omkring kirken.

– Kæret er de senere år vokset til med dunhammere og anden vegetation, så det åbne vandspejl er blevet væsentligt begrænset, fortæller Berith Burkandt, som er leder i Natur og Miljø i Stevns Kommune.

Hun forventer, at arbejdet med renoveringen af kirkekæret er færdigt i uge 49 eller 50, det vil sige inden juleaften.

Natur- og landskabselement

Renoveringen omfatter rydning af bredderne, og desuden bliver slam og bevoksning fra kæret fjernet.

– Ved samme lejlighed undersøger vi årsagen til den lave vandstand i kæret – skyldes det f.eks. et hul i ler-membranen eller er det et defekt udløb? Den fejl skal udbedres, så vandstanden bliver så høj, at kæret igen kan fungere som et vigtigt natur- og landskabselement i området, forklarer Berith Burkandt.

Det ser voldsomt ud, når de store maskiner renser et gadekær op, men dyr og planter er hurtige til at tage området tilbage. Det er således forventningen, at Højerup Kirkekær i løbet af foråret igen står med grønne brinker og åbent vandspejl til gavn for dyr og planter, samt de mange besøgende i området.

I de seneste år har Stevns Kommune gennemført tilsvarende projekter i Skrodsbjerg, Strøby og Valløby, hvor naturindholdet og den visuelle kvalitet i gadekærene er løftet.

 

Skriv en kommentar