(Last Updated On: 14. september 2021)

Flere vilde blomster skal give kolorit til Stevns Klint

Partnerne i projektet fra venstre: Bo Drews Henriksen (lodsejer m. fårehold og medlem af bestyrelsen i Selskabet Højeruplund), Jan Pedersen (biolog, JP Biotop), Jens Carl Jørgensen (formand Selskabet Højeruplund), Michael Løvendal Kruse (formand DN Stevns), Eva Rose Waldorff (projektkoordinator Verdensarv Stevns) og Rasmus Elvekjær (Naturvejleder, Stevns Naturcenter, Stevns Kommune).

Natur: Danmark har brug for mere plads til vores sjældne og truede arter.

Derfor skal får fremover græsse på Højeruplunds sydlige eng på Stevns Klint, hvor der skabes gode forudsætninger for mangfoldig og vild blomstring, lyder det fra Selskabet Højeruplund, som nu kan etablerer græsning for at hjælpe særlige plante- og dyrearter.

Projektet støttes af Den Danske Naturfond med 86.750 kr.

Verdensarv i farver

På Højeruplunds område ved Mindelunden og den gamle kirke på kanten af klinten ligger et overdrev med plads og lys til særlige plante- og dyrearter.

Her sætter Selskabet Højeruplund nu ind med særlig naturpleje, bl.a. efterårsgræsning med får, så man undgår, at området springer i skov og i stedet giver plads til klintens mangfoldige blomstring.

Det er en tilfreds Jens Carl Jørgensen, formand for Selskabet Højeruplund, som hilser støtten til mere biodiversitet velkommen:

– Det er fantastisk, at Den Danske Naturfond nu støtter projektet med den flotte donation, siger formanden og fortsætter:

– Hvis vi blot lader området stå vildt hen, risikerer vi, at nogle få dominerende arter overtager det hele, så området kun har græs eller springer i skov. Vi ønsker i stedet at fremme nogle af de mere sjældne arter, der har brug for næringsfattig natur for at kunne klare sig. Forhåbentlig vil vores mange gæster her ved klinten derfor fremover kunne opleve, hvordan verdensarven farves af de mange særlige blomsterarter her i området, konkluderer formanden.

Biodiversitetssamarbejde

Selskabet Højeruplund har allieret sig med en række lokale partnere for at sikre sig, at projektet både er fagligt funderet og ikke mindst får en lærende og kommunikerende betydning for alle, der besøger området.

Stevns Klints Partnerprogram, Stevns Kommune og Stevns Naturcenter, Danmarks Naturfredningsforening Stevns, Bo Drews Henriksen og JP Biotop bidrager alle til at sikre enten faglighed, kommunikation eller gennemførsel af projektet. Og der er brug for de mange ildsjæles hårde arbejde for naturen og dyrelivet, fortæller Eva Rose Waldorff, som er projektkoordinator i Partnerprogrammet for Stevns Klint:

– Biodiversiteten er i dyb krise, konstaterer projektkoordinatoren og uddyber:

– Lige nu ser vi ind i en global massedød af arter, som vi faktisk ikke har set magen til de sidste 66 mio. år. Det er jo normalt nok, at visse arter løbende uddør, men vi kan bare konstatere, at udryddelsen nu foregår i et alt for højt tempo. Derfor er Selskabet Højeruplunds projekt vigtigt. Her i Stevns, hvor vores fælles verdensarv med Fiskeleret fortæller historien om den sidste store masseuddøen, ved vi, hvor vigtigt det er at passe på naturen og dyrelivet. Vi kan se effekten af den sidste store masseuddøen i lagene i Stevns Klint, forklarer Eva Rose Waldorff og fortsætter:

– Historien om Fiskeleret og verdensarven viser os jo, hvor vigtigt det er at passe på vores verden, og derfor er det jo skønt at kunne vise klintens gæster, at der faktisk er rigtig mange ildsjæle, som knokler for at passe på mennesker, dyr og planter.

25 nye naturdrømme

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Michael Løvendal Kruse, hilser projektet velkomment.

»Hånden på hjertet: Er det ikke blot et forsøg på Greenwashing?«

– Nej da, tværtimod, svarer han og fortæller, at der ved klinten på kort tid er udviklet vilde planter, som nu erobre området, og dermed skaber høj diversitet.

– Hvis det bliver plejet. Vi har noget af det fineste kalkoverdrev på Stevns, det er meget sjældent, også i europæisk sammenhæng. Så jeg håber at vi når at få hegnet ind i indeværende år, så området dels er beskyttet og kan indgå i turen på Trampestien, siger Michael Løvendal Kruse.

Projektet i Højerup er et af hele 25 nye initiativer for bedre biodiversitet, som Den Danske Naturfond har valgt at støtte med samlet 13 mio. kr. , og her er Selskabet Højeruplunds gode initiativ kommet i fornemt selskab med projekter, der handler om alt fra storke, der får hjælp af bævere til spejdere, som passer på sjældne planter.

Projektet i Højerup er skabt af Selskabet Højeruplund, som er partner i Partnerprogrammet for Stevns Klint.
sky

Skriv en kommentar