(Last Updated On: 29. maj 2018)

Deltagerne fik mulighed for at komme med deres input til kommunens kommende erhvervspolitik. (Foto: Signe Kjærbølling)

Hårlev: Borgmester Anette Mortensen (V) kunne byde en stuvende fuld sal velkommen på Hårlev Kro, da Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd tirsdag aften i sidste uge havde inviteret til Erhvervspolitisk Stormøde.

– Erhvervspolitik betyder rigtig meget for mig. Stevns Kommune har ikke været gode til at fokusere på erhvervslivet tidligere, men det er vi gået i gang med nu, understregede borgmesteren.

Hun har siden sin tiltrædelse som borgmester ved årsskiftet været ude at besøge én til to virksomheder hver uge for at blive klogere på, hvad der rør sig i erhvervslivet.

5 fokusområder, 3 principper

Det er Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd som i fællesskab havde indkaldt til aftenens stormøde med ønsket om at indsamle konkrete inputs til kommunens kommende erhvervspolitik. Det politiske stormøde var en opfølgning på Erhvervstræf ’18, som blev holdt i Snurretoppen i januar.

Inputs fra træffet i januar har resulteret i en liste på fem fokusområder for den fremtidige erhvervspolitik, som alle er listet i faktaboksen. Der er desuden skabt enighed om tre bærende principper for, hvordan erhvervspolitikken bliver realiseret: Fælles holdindsats, synergi mellem de forskellige aktører, som arbejder for at fremme erhvervslivet, og endelig skal det være tydeligt – både i tale og handling – at Stevns er en kommune, som vil erhvervslivet.

Klar til næste skridt

Nu er erhvervspolitikken klar til næste skridt: De konkrete indsatser inden for hvert fokusområde skal udfoldes. Derfor efterlyste både politikere og erhvervsråd inputs fra de 150 fremmødte erhvervsdrivende, som ivrigt diskuterede indsatserne med hinanden.

Politikere og repræsentanter fra erhvervsrådet lyttede koncentreret, mens deltagerne på skift fortalte om de tiltag, som de mener, at den nye politik skal indeholde. Det drejer sig bl.a. om et iværksætterhus, fibernet, salg af erhvervsjord og erhvervsnetværk.

De mange inputs, som blev indsamlet på stormødet, skal nu bearbejdes og prioriteres af kommunen, som forventer at kunne præsentere en færdig erhvervspolitik i løbet af sommeren.
rmh

Erhvervspolitiske fokusområder:

De fem fokusområder er udarbejdet af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, og de er:

 

  • Løsningsorienteret sagsbehandling
  • Digital- og fysisk infrastruktur
  • Profilering af Stevns
  • Iværksætteri
  • Forretningsudvikling af virksomhederne

 

Skriv en kommentar