(Last Updated On: 5. september 2022)

Havde man forventet, der blev åbnet op for godteposerne, til kommunalbestyrelsesmødet 1 september blev flere nok skuffet. Dagsordenen bød ellers på flere punkter, hvor politikerne kunne have debatteret, og lagt deres synspunkter frem.

Lidt spændende, måske, var, hvad politikerne havde at sige til budgetoplægget. Spændingen udeblev totalt. For stort set ingen havde nogle bemærkninger, udover nogle sange fra de varme lande. Om krig, inflation, prisstigninger og varmeregninger. Det var ikke gas, men store elregninger.

Ikke et ord om de gamle. Der kunne man måske have håbet. Martin Henriksen, løsgænger, havde foreslået at der kunne spares mange penge, ved at sende den frisklavede varme mad ud til de gamle, umiddelbart efter den var lavet. Og ikke som nu, bruge energi på at lave den varme mad, for så at køle den ned, og sende den ud flere dage senere, for at varme den op igen. Det svarer lidt til at gå over åen efter vand.

Og vindmøllerne, altså havvindmøllerne ønskede flere af politikerne af Sverige til. Af forskellige grunde. Nogen kan bare ikke lide dem, andre synes de er for store, andre igen mener de tager udsigten. Men det må borgerne så klage over senere. Det koster ganske vist 4.000 kr. Hvilket blev foreslået fjernet. Hvem skal så betale? Kommunen? Det kan i så fald blive noget af en regning. Der kan betyde, at kommunens kassebeholdning går i nul.

Som rosinen i pølseenden, blev det borgernes tur til at stille spørgsmål. De har pænt måtte sidde og vente på de sammenlagt femten minutter, de havde til rådighed, til deres spørgsmål, forklarede borgmesteren dem. Hvorfor ikke starte med dem først? Så havde borgmesteren, måske, ikke haft nødig at fortælle sidste spørger, at tiden var gået. Hvorfor vel ingen følte de fik et tilfredsstillende svar. Men oplevede politikerne bruge borgernes spørgetid til at kommentere i flæng. Der burde borgmesteren have valgt at sende den dåse ”holdkæftbolcher” rundt, han plejer at have i baghånden.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar