(Last Updated On: 28. september 2021)

Kære Anette Mortensen

I Stevnsbladet den 21.07.2021 svarer du på læserbrev angående Holmegaardshuset, at kommunalbestyrelsen har besluttet at afvente rapport fra Socialtilsyn Øst, inden I vil tage stilling til brugen af Holmegaardshuset.

Rapporten er kommet, så nu må det være tid til, at Stevns Kommune på ansvarlig vis svarer på vores spørgsmål.

Som vi skrev i tidligere læserbrev har der været tre uanmeldte besøg i 2021 hvilket også fremgår af rapporten. Vi har ligeledes beskrevet flere kritikpunkter fra sager i Stevns kommune, hvori Holmegaardshuset indgår samt, at Holmegaardshuset kun i middel grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

I tilsynsrapporten kan vi læse, at Socialtilsyn Øst finder grund til at sætte flere udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter, som i øvrigt kan medføre sanktioner.

De beskriver bl.a., at der er udfordringer på familieafdelingen på stedet, at der flere steder er problematikker omkring skimmelsvamp, at kælderen ikke må bruges til beboelse (hvilket de skriver er konstateret), at aflåsning til fællesområder ikke er tilladt (det er også konstateret), at der er høj personalegennemstrømning, samt at der er højt sygefravær hos personalet. Flere af punkterne er forstander ikke enig i, men Socialtilsyn Øst kan konstatere, at forstanders ord ikke er korrekte.

Der er udfordringer med journalisering, statusrapporter, dokumentation, opfølgning, samt med at understøtte familiernes netværk. Der er problemer med magtanvendelser, borgernes selv- og medbestemmelse samt integritet og der mangler respekt for den enkelte borgers behov forudsætninger og retssikkerhed. Sidst med ikke mindst rejses kritik af stedet økonomi, hvor der udover forstanders løn på 1.200.000 kr. også er trukket 800.000 kr. ekstra ud til?

Alt i alt konkluderer Socialtilsyn Øst, at tilbuddet er udfordret i, at levere den fornødne kvalitet i forhold til pris og målgruppe.

Så nu spørger jeg endnu engang:

Hvor længe mener Stevns kommune, at de vil blive ved med at bruge Holmegaardshuset?

Hvornår begynder Stevns kommune at lytte til borgerne?

Lotte Pedersen
Sognevej 42
Valløby

Skriv en kommentar