(Last Updated On: 29. juni 2021)

I artikel i Stevnsbladet den 7. april 2021 bliver det beskrevet, at Enhedslisten stiller forslag om midlertidigt stop i brugen af Holmegaardshuset, med baggrund i flere mediers kraftige kritik af stedet.

Borgmester Anette Mortensen oplyser til DagBladet, at kommunen har været i kontakt med Socialtilsyn Øst, samt har fået oplyst, at der vil foreligge en ny rapport om stedet indenfor en måned. Endvidere oplyser Annette Mortensen, at der havde været udført årligt tilsyn i oktober og et uanmeldt tilsyn i november 2020, samt at hun mener, at rapporten fra disse tilsyn bør afventes. Det kan oplyses, at rapporten for disse tilsyn blev tilgængelig på tilbudsportalen den 17. december 2020 – knap 4 måneder før, at hun udtaler, at en ny rapport afventes.

Vi er vidende om, at der pt har været tre uanmeldte tilsynsbesøg på Holmegaardshuset siden midten af januar 2021. Hvorfor får et opholdssted tre uanmeldte tilsyn? og hvorfor har Socialtilsyn øst ikke fremlagt ny rapport?

Det kan undre os, at Annette Mortensen ikke er opdateret på sin viden, når så vigtige spørgsmål bliver taget op.

Steen S. Hansen og Bjarne Nielsen mener heller ikke, at der er basis for at stoppe brugen af stedet. Ej heller på trods af oplysning om verserende politisag og dokumentfalsk fra stedet.

Dette kan undre os, da begge, ligesom borgmesteren, har modtaget flere henvendelser fra borgere.

Thomas Overgård, stiller den 27. maj 2021 spørgsmålet, ifbm nemlig.com sagen:

’Hvis nu det her havde været en situation, på børneområdet, hvor der – jeg tror, der var en anden, der nævnte noget om, der er jo aldrig ild, uden der også er røg – havde vi så også siddet her og trukket den længe, hvis det var det? Det tror jeg simpelthen ikke, vi havde’.

Gælder dette også, hvis det er alvorlige bekymringer og eller formodninger mod et opholdssted, fra forældre?

Hvornår vil Stevns kommune lytte til borgerne og lade tvivlen komme dem til gode?
Hvornår ophører Stevns kommune med, at lade forældre og børn være skyldige indtil det modsatte er bevist?
Hvornår vil Stevns kommune begynde at vægte forældrenes ord på lige fod med eks. opholdssteder?
Hvornår tager Stevns kommune deres borgere seriøst og får sat en stopper for urimelighederne i børnesager?
Hvornår kan forældre og børn være trygge i Stevns kommune?
Hvem tør lytte til borgerne og tage ansvar?

Med venlig hilsen
Lotte G. Pedersen og Christian Hoffmann Nielsen
Jernbanegade 4A 4.th.
Store Heddinge

Skriv en kommentar