(Last Updated On: 25. februar 2016)

27msb pKonfliktmægler

HÅRLEV: Hotherskolen har som den første af skolerne på Stevns fået sit eget elevmæglerkorps, som under kyndig vejledning kan gå ind og hjælpe de yngste elever i løsning af mindre daglige konflikter – og samtidig agere rollemodeller for de disse.
Elever fra 5., 6. og 7. årgang har haft mulighed for at sende en ansøgning til Jacob Pondal, der er lærer og nyuddannet konfliktmægler.
– Vi ville gerne have 20 elevmæglere, men der var langt over det dobbelte antal ansøgere. Efter en grundig proces blev 20 udvalgt, og de har nu gennemført en tre dages uddannelse væk fra skolen – i Ellehallens fine lokaler, fortæller SSP-konsulent, John Brok-Jørgensen.
Eleverne har i løbet af uddannelsen bådet øvet »aktiv lytning« – hvor forskellige teknikker er blevet trænet flittigt med hinanden med skiftende makkere – kombineret med forskellige samarbejdsøvelser, da elevmæglerne skal indgå i mindre mæglerteams, således, at de ikke kommer til at stå alene med en opgave.
Eleverne har nu fået overrakt deres diplomer, og efter vinterferien skal de præsenteres for de mindre elever, før de skal ud og bruge deres færdigheder.
I november og december 2015 er der med bevilling fra innovationspuljen, som havde til opgave at motivere og skabe mulighed for afprøvning af ideer til nytænkning i Stevnsskolerne, blevet uddannet 12 konfliktmæglere i SSP-regi. Alle stevnsskolerne, Horisonten STU og Magnoliagården samt Center for Børn & Læring råder nu over uddannede konfliktmæglere.

(Privatfoto)

Skriv en kommentar