(Last Updated On: 18. maj 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 20 besøgte vi talepædagogen.

Kommunen er også Jeanne

“Sproget er adgangsbillet til livet”, har litteraturkritiker Else Vig Jensen sagt. Det vil mange nok nikke til. Derfor vil de fleste sætte stor pris på et menneske som Jeanne Christensen. Hun er en af Stevns kommunes fire talepædagoger, og hver dag hjælper hun nogle af vore børn videre i livet.

Stevns har en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, som blandt andet består af tale-/hørelærere og psykologer. PPR hjælper børn og deres familier, og er også med til at vejlede skoler og institutioner, når børn har behov for særlig hjælp og støtte i dagligdagen, f.eks. med tale- og sprogproblemer.

Det skal være sjovt at lære nye ord

Det er her Jeanne Christensen har en opgave. Hendes base er Birkehøj i Store Heddinge og så Hotherskolen i Hårlev, men flere gange om ugen har hun og en kollega en sproggruppe fra hele kommunen, med seks børn i alderen fire-seks år, som har brug for specialpædagogisk tilbud.

– Vi giver dem intensiv sprogstøtte, forklarer Jeanne, mens hun sidder i et hyggeligt rum med børnebøger, legetøj, tavler og musikinstrumenter.

– For mange børn er det nemmere at lære at sige ord, hvis man samtidig slår på en tromme eller hopper. Det er også sjovere at lære nye ord, hvis man kan sætte melodi på.

Ifølge Undervisningsministeriet findes der ingen landstal for, hvor mange børn der modtager taleundervisning, men udenlandske undersøgelser viser at godt 25 procent af alle børn har behov for sproglig støtte.

Sprog er jo noget man giver børn, siger Jeanne, der videre fortæller, at det også handler om at lære børnene strategier og social intervention, så de kan klare sig senere i skoleforløbet.

Ved alt om sproglige milepæle

47-årige Jeanne ved hvad hun taler om. Hun har en lang og bred erfaring med børn. Pædagog i børnehave, erfaring med sprogarbejde og de seneste fire år talepædagog i Stevns. De mange arbejdsår har ikke mindsket begejstringen, når hun taler om de børn, som hun og hendes kolleger møder allerede i dagplejen, og som de giver “et boost et par gange om ugen”.

“Sproget er limet til at være sammen”, som Jeanne siger det, når hun forklarer om elever, der stammer, er ordblinde, har kognitive problemer eller autistiske diagnoser. For årsager til sprogproblemer er mange.

Jeanne er uddannet logopæd, som er en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik med prioritering af det sproglige og talemæssige. Derfor ved hun alt om hvilke sproglige milepæle et alderssvarende barn bør kunne magte.

Jeanne arbejder med børn fra 0-18 år. Arbejdet med de helt små børn sker først og fremmest som vejledning til forældre og pædagoger. Når børnene bliver lidt større, kan logopæden arbejde mere direkte med barnet.

Deler børnenes glæde og gør en forskel

Der er et udstrakt samarbejde på tværs af kommunerne, og Jeanne og hendes kolleger både holder og udveksler mindre forelæsninger for at holde hinanden og deres viden ajour. Hun fortæller også om den særlige indsats for ordblinde, og vi taler om hvor godt det er, at både skuespillere, forfattere og politikere åbent står frem og erkender deres ordblindhed, fordi det viser, at man både kan leve med dette og få en karriere.

– Succesraten er ret høj, fastslår Jeanne, når talen falder på om indsatsen rykker. Og det er ikke svært at se hvorfor.

Talepædagogen kan ikke skjule sin iver og interesse for sit arbejde. Hun fortæller om alt det som sker fra nul til seks år. Om børnenes glæde, ærlighed, skøn uskyld og lyst til at opleve verden. Om trangen til at blive en del af helheden.

Jeanne får knapt sagt dette før det i praksis understreges af tre børn, der smilende kommer for at få sit sproglige “boost”. En viser sine nye sko, og der tales om dem. Der tales om hvilken dag det er, om vejret, der bruges hånddukke og pludselig tager Jeanne en guitar frem, og med et bliver børnene til et engageret publikum af femårige, der synger en majsang.

Jo, sprog er noget der gives til børn. Og et af de vigtigste bindeled mellem mennesker er kommunikation. Vores tale, stemme og sprog. Som styrker børnenes tiltro til sig selv, deres identitet og selvværd.

Det er det, som driver Jeanne og hendes kolleger som logopæder. Fordi taleundervisning gør en forskel!
sky

Fakta:

  • Der er afsat 3.313.000 kroner i 2017 til PPR, som blandt andet dække pædagogisk og psykologisk rådgivning mv.
  • Der er afsat 1.474.000 kroner i 2017 til tale-/høreundervisning i folkeskolen.
  • En del af det afsatte budget til folkeskolen kan også bruges til anden form for tale-/høreundervisning mv.

Tidligere artikler i serien:

Skriv en kommentar