(Last Updated On: 10. maj 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 19 besøgte vi natur- og miljømedarbejderen.

Kommunen er også Sanne

Forestil dig en gigantisk vandseng. 176.000 kubikmeter H2O. Et bølgende hav. Det sidder vi på. Folkene fra Strøby Egede Vandværk og Sanne Bagge Petersen, som er natur-og miljømedarbejder. Hun er på kontrolbesøg i et af Stevns Kommunes 23 private vandværker. Dette værk sender i snit 550 m3 vand ud til over 2.200 brugere om året.

Sådan er det på hele Stevns. Og vandet må ikke gøre os syge. Den sikkerhed giver Sanne os borgere, der hver har brug for 80-150 liter rent vand hver dag.

Det positive kontrolbesøg

Der er kaffe på kanden, wienerbrød på bordet, men Sanne og hendes kollega er mere interesseret i vurderingsmateriale, anmeldelsesskema, tilstandsrapport og indsatsplan.

– Har I en vedligeholdelsesplan? spørger hun værkets folk. Det har de. De har også styr på de indsamlede analyser og kan se frem til en ny “Vandindvindings- og anlægstilladelse” med en gyldighedsperiode fra 2017 til 2047.

Formelt er der anmeldt tilsyn hvert tredje år, men Sanne og hendes kolleger kan også dukke op uanmeldt. Dette besøg slutter med en sightseeing for at tjekke råvand, skyllevand, rentvandstanke og nye boringer.

Vand, natur og virksomheder

Drikkevandet i Stevns Kommune kommer fra 23 private, almene vandværker og ca. 500 private vandforsyninger. Herudover findes markvandinger til vanding af græs og gartneriafgrøder og enkelte boringer til vanding af større dyrehold.

Mange problemstillinger, og ganske mange regler, som Sanne og hendes 10 kolleger skal kontrollere, bliver overholdt. Natur-og miljømedarbejderne er en del af kommunens Teknik & Miljøforvaltning. Deres opgaver favner bredt: grønne arealer, landbrug, virksomheder, spildevand og meget andet.

Sanne arbejder primært med tre områder: vandforsyning, naturbeskyttelse og virksomheder.

– Der er f.eks. en del autoværksteder og maskinværksteder på Stevns, forklarer Sanne og fortsætter:

– Der kan komme klager fra borgere over støj, røg og møg, og så foretager vi et § 42-tilsyn, der kort fortalt er en miljørisikovurdering.

Fra vejledning til politianmeldelse

“Får virksomhederne så et hak i tuden,” vil journalisten vide. Sanne svarer mere diplomatisk:

– Vi opererer med en slags risikoscore, jo dårligere forhold, jo oftere tilsyn. Vi har fem parametre fra 1-5. Et er på plussiden, fem er minus. Vi kan så give indskærpelse om bedring, og hvis ikke den følges, så er det påbud, der kan ende med en politianmeldelse. Men vi satser på at vejlede, kommer det fra Sanne, der giver et praktisk eksempel, om f.eks. at løfte en olietønde op på en spildbakke, så indholdet ikke ender i afløbet.

Sanne er venlig, og uhyre fagligt kompetent, når hun med en tydelig specialistkyndighed redegør for kontrolmetoder, analyseprøver, fakta om nitrat og pesticider og andre giftstoffer i grundvandet, markvanding, prøvepumpninger, badevand og hold da op. Og hvilken baggrund har en 35-årig Hellested-født kvinde så for at besidde denne viden og kunnen?

En ekspert på hjemmebane

I gymnasietiden var Sanne en rigtig matematiknørd med interesse for natur og geografi. Siden miljøbiolog fra RUC i 2010. Praktik hos Rambøll, miljømedarbejder i Hvidovre og fra juni 2016 på sin rette plads i Stevns Kommune.

– Jeg ville gerne til en landkommune med mere natur, siger hun, og med et speciale i makroalger på stenrev må det være x-factor herself, der er kommet hjem.

Sanne taler også gerne om kommunens bekæmpelse af bjørneklo, om vandløb, søer, moser og oprensning af gadekær, samt naturpleje og kontrolleret afbrænding af brakjord og enge. Der er også beskyttelse af fredede dyrearter, som flagermus og padder, på dagsordenen, når man er ansat som miljøbeskytter.

Naturen er også en del af fritiden

Er fritiden sofa, tv og slikskål? Ikke helt. Sanne har nærmest haft Elverhøj som legeplads, og hun er en dedikeret naturvandrer. Overnatning i shelter, de åbne vidder. Snart er det Söderåsens nationalpark, der står for tur.

Så ud i det fri! Væk med kontrolblokken, den skarpe pen og det årvågne blik? Heller ikke, for Sanne spotter altid affald i naturen – og samler det op. En erhvervsskade, der kommer os alle til gode.

Lad os slutte, som vi begyndte, med vand. Den menneskelige organisme indeholder 50-60 procent væske, det ved Sanne sikkert godt. Men når man har fulgt hende på job, så tror man snarere, det er 60 procent energi, der er i Sanne Bagge Petersen. Resten er engagement.

Fakta om natur og miljø

  • Der er to medarbejdere, der arbejder med vandforsyning og jordforurening.
  • Der er to medarbejdere, der arbejder med vandløb og natur.
  • Der er afsat 225.000 kr. til borgerprojekter for gadekær og natur i landsbyer i 2017.

 

Tidligere artikler i serien:

 

Skriv en kommentar