(Last Updated On: 21. september 2021)

Men der vil stadig være vådt i perioder

Menneskets bedste ven: To års forsøg med en over 6.000 kvadratmeter indhegnet hundeskov ved Solgårdsparken i Strøby Egede for nu lov til at blive permanent.

Både hunde og deres ejere nyder eksistensen af hundeskoven. (Foto: Henrik Fisker)

Støttet og godkendt

I 2019 lykkedes det Anne Rosell Holt at få Stevns Kommune til at indrette en hundeskov for enden af Strandparksvej mod Tryggevælde Å.

Den blev indrettet med vildthegn og indgang via klaplåger, bænk til de tobenede og skraldespand til efterladenskaber fra de firbenede, og det har været en så stor succes, at Plan, miljø og teknikudvalget nu har godkendt hundeskoven som en permanent løsning.

Etableringen af hundeskoven kostede cirka 42.000 kr., som blev finansieret af kommunens naturpulje.

Områdets hundeejere har været meget tilfredse med, at deres dyr har kunne løbe frit i området og få kontakt til andre hunde.

Problemer og kritik

Men der har også været rejst kritik af projektet, hvor der bl.a. har været udfordringer med parkeringsforhold, og problemer med det meget sumpede område som hundeskoven ligger i, som kan være årsag til, at der stadig er hundeejere der lader sine dyr løbe frit i Solgårdsparken til gene for andre gæster.

”Hvordan vil kommunen løse disse forhold?” har Stevnsbladet spurgt centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

– Vi vil tage hånd om p-forholdene, men vi har endnu ikke afklaret på hvilken måde. Der er ikke langt til den store parkeringsplads, så vi skal bl.a. se på skiltningen om den fungere hensigtsmæssigt, lyder hendes svar.

”Og vil man dræne området, for det står jo under vand flere måneder om året?”

– Hundeskoven er anlagt under de forhold, som du beskriver. Området er registreret som naturområde med naturtypen mose og derfor vil dræning ikke være hensigtsmæssig, siger hun og tilføjer:

– Alle hundeejere skal sørge for at tage deres hund i snor i Solgårdsparken og på andre offentlige arealer, som ikke er en hundeskov. Man skal udvise hensyn overfor andre besøgende, deres hunde og for fugle og andre dyr, siger Birgitte J.T.K. Nielsen.
sky

Skriv en kommentar