(Last Updated On: 21. december 2018)

Stevns: 70 husstande i Lille Linde samt 27 adresser i Gevnø kan nu se frem til hurtigere bredbånd og dermed en bedre internetforbindelse.

Energistyrelsen har bevilget 110 mio. kroner fra bredbåndspuljen i 2018 til 91 forskellige projekter, og iblandt er projekterne »Bredbånd på Gevnøen« samt »Etablering af bredbånd i Ll. Linde og omegn«.

Lille Linde har fået bevilget 803.344 kroner, mens der i Gevnø er bevilget 184.341 støttekroner til bredbåndsprojekt.

Ialt har 91 projekter fået tilsagn om støtte til deres bredbåndprojekter. 4.602 adresser er omfattet, fordelt på 4.521 i landzone, 15 i byzone og 66 i sommerhusområder.

Region Sjælland er den region, hvor flest ansøgninger er imødekommet. Det er også den region, der samlet set har den dårligste bredbåndsdækning blandt de fem danske regioner. I 2017 havde 79 procent af husstandene i Region Sjælland hurtigt bredbånd. Det tilsvarende tal for Region Syddanmark var på 94 procent.
rmh

Skriv en kommentar