(Last Updated On: 23. april 2015)

Læserbreve-735x415Åbent brev til borgmester Mogens Haugaard Nielsen

Kære Borgmester,

Under en samtale med Steen S. Hansen, viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokratiet på Stevns på Hårlev Messen i forrige week-end, spurgte jeg, om ikke der var mulighed for at Køge byråd kunne bringes ind i debatten om den fremtidige Stevnsvej, så den nordlige linieføring kunne komme på tale.

Steen S. Hansen sagde, at det ønskede Køge byråd ikke, så det kunne kun ske, hvis et flertal i Køge byråd henvendte sig til Stevns byråd. Så ville man overveje at tage beslutningen om den sydlige linieføring op til debat igen i Stevns’ kommunalbestyrelse. Som det så ud nu, var den eneste politiske mulighed den sydlige linieføring.

Mette Jorsø, Venstre byrådmedlem i Køge byråd, havde før påske accepteret at mødes med nogle Stevns-borgere for at orientere om Køge byråds holdning til Stevnsvejen. I sidste uge bad jeg om bekræftelse på mødet og modtog denne e-mail fra Mette Jorsø:

Kære Flemming, Tak for din mail. Da der i mellemtiden er sket det, at både Køge og Stevns Kommuner sammen ønsker foretræde for Transportministeren ang. en ny vej fra Stevns, er det næppe det rette tidspunkt at afholde et møde. Det vil være en delegationsgruppe, som skal deltage i foretrædet. Mange hilsner, Mette”. Jeg skrev tilbage og spurgte, hvad der havde sat dette i gang.

Mette Jorsø svarede: “Hej Flemming, Jeg ved fra vores borgmester i Køge, at brevet er kommet fra Stevns Kommune, så du må nok skrive til jeres borgmester og høre nærmere der, så du også kan få de rigtige informationer. Mange hilsner, Mette Jorsø (V) Formand for Teknik- og Miljøudvalget. Køge Kommune. Det spørger jeg så om her. Hvis der er nedsat en delegationsgruppe af de to byråd, er det vel ikke en hemmelighed, hvem der sidder i gruppen? Hvis en delegationsgruppen skal præsentere en ny Stevnsvej for Transportministeren, så har borgerne i Stevns og Køge vel ret til at blive informeret om, hvad det er, de to kommuner ønsker at forelægge ministeren?

Jeg ser frem til at høre dit svar her i avisen.

Venlig hilsen

Flemming S. Petersen

Enderslev

 

Skriv en kommentar