(Last Updated On: 7. oktober 2019)

Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stevns Kommune, har flere gange gentaget, at fællesskabets interesse skal varetages i sagen om et potentielt boligbyggeri på engen, Ådals Mark, i Strøby Egede.

Senest i DagBladet den 26. september, hvor han udtaler:

”I de ønsker og forslag, der kommer til os politikere, skal fordele og ulemper for fællesskabet afvejes mod hinanden. Hermed er det fællesskabets interesser, der er i fokus, og ikke enkeltpersoners.”

Vi vil derfor gerne spørge Flemming Petersen – hvad er fællesskabets interesse?

Er det at give dispensation til både kommuneplanen og helhedsplanen for Tryggevælde Ådal for at tillade byggeri på et beskyttet naturområde?

Er det at bygge på et vådt lavbundsareal, som er i højrisikozonen for oversvømmelse ifølge kommunens egen udviklingsplan (2019) for byen?

Er det at bane vejen for yderligere byggeri i Tryggevælde Ådal, da en dispensation i denne sag vil danne præcedens, eftersom grundejere skal stilles lige?

Er det at bidrage til yderligere trafik i et byområde, som i forvejen er stærkt trafikalt belastet?

Er det mon fællesskabets eller grundejers interesse, byggeriet på engen vil tjene? Vi er på ingen måde imod ’seniorvenlige’ lejeboliger i Strøby Egede, men vi er imod, at de skal opføres på Ådals Mark – både af hensyn til nuværende samt kommende borgere i byen og af hensyn til Tryggevælde Ådal.

Susie og Andreas Glentemose
Åstræde 18B
Strøby Egede

Skriv en kommentar