(Last Updated On: 1. december 2020)

Strøbyhjemmets Pensionistforening har den aftale med Stevns Kommune, at de ikke skal flytte fra Strøbyhjemmet, før kommunen har fundet et andet egnet sted, som står mål med lokalerne på Strøbyhjemmet.

Vi har fået besked på, at vi skal flytte til Acacievej 54, huset ville blive gjort klar til diverse foreninger. Kommunen har bevilget 15.000 kr.

Solstrålen skal flytte til Lodbjerggårdsvej 10. Men på grund af, at Lodbjerggårdsvej blev dobbelt så dyr at renovere, vil huset blive sat til salg.

Nu har Stevns Kommune så bestemt, at Solstrålen og diverse foreninger skal dele huset på Acacievej 54. Det er ikke det, der blev lovet?

På grund af corona bliver der ikke afholdt aktiviteter på Strøbyhjemmet i øjeblikket.

Jeg synes, det er respektløst, at man begynder at fjerne inventar fra de lokaler, som diverse foreninger benytter. Med den begrundelse: Det er kommunens. Vi opdagede tilfældigt, at der fra et rum på Strøbyhjemmet, som vi havde tilladelse til at benytte, var fjernet 20 stk. af Pensionistforningens stole. Vi forhørte os diverse steder, til sidst ved en telefonopringning, kom de på plads igen. Det var en fejl, blev der sagt.

Nu har kommunen lige fjernet to store containere ved Strøbyhjemmet, vi har ikke hørt, om der bliver sat andre op. Der er ingen dialog.

De lejere, som bor i de 20 ældreboliger ved Strøbyhjemmet, har ikke nogen mulighed for at benytte genbrugspladsen. Hvad tænker I på? Hvornår bliver de sat op igen?

På Strøbyhjemmet er der kommet nye beboere, SOSU-assistenter og hjælpere m.fl. er flyttet ind. Vi kontaktede driftchefen i Lejerbo, han kontaktede sin udlejningsafdeling, de vidste ikke noget herom. Huset er vel ikke solgt endnu, så lejlighederne hører stadig under SKÆP, Stevns Kommunes Ældre- og Plejeboliger. Så skal der vel skrives lejekontrakt, betales indskud og husleje samt el og varme. Skal kommunen ikke det?

Hvad med istandgørelsen af lejlighederne, som er betalt af SKÆP? Vi ved godt, det er kommunen hus, men lejlighederne har de lagt under SKÆP.

Det står sort på hvidt, at Stevns Kommune kun vil have ældreboliger i forbindelse med plejehjemmene. Kan kommunen give os lejere, som bor i de 20 ældreboliger ved Strøbyhjemmet, en skriftlig garanti på, at vi ikke bliver solgt?

Pensionistforeningen og SKÆP synes, de får en rigtig dårlig behandling af Stevns Kommune.

Venlig hilsen

Karen-Margrethe Olsen
Rolighedsvej 15
Strøby

Skriv en kommentar