(Last Updated On: 10. februar 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Peer Christophersen
Grønstræde 2
4660 Store Heddinge

Hvordan er vi havnet der, hvor en ikke folkevalgt forening (Danmarks Naturfredningsforening, DN) dikterer og underkender folkevalgte politiske beslutninger?

I min verden er DN en forening med samme status som f.eks. FDM, men af en eller anden grund har de fået så meget magt, så DN den ene gang efter den anden kan underkende kommunalbestyrelsers beslutninger. Det er ikke demokrati!

Hvis man vil have den indflydelse, må man danne et DN parti, så stemmetal afgør, hvor meget indflydelse DN skal have.

Lad mig nævne et par eksempler: En lille vognmand i Bjæverskov havde af kommunen tilladelse til at have sin lastbil stående ved sin hjemadresse. En DN mand syntes, at det så grimt ud med en lastbil parkeret på et landsted og fik underkendt kommunalbestyrelsens tilladelse. Det skal jo se pænt ud der ude på landet….

Pæne var de sheltere, som nogle kommunale ildsjæle sammen med unge mennesker satte op i Strøby Egede, men det mente DN ikke og fik dem fjernet.

Helt grotesk blev det angående cykelstien mellem Hellested og Hårlev i forbindelse med lukningen af Hellested skole. Her mente DN, at en frø eller en bestemt græsart var vigtigere, end at skoleeleverne kunne transportere sig selv sikkert fra Hellested til Hotherskolen i Hårlev. Her underkendte DN den folkevalgte kommunalbestyrelses beslutning om etablering af en cykelsti. Er det demokrati?

DN’s argument er, at de vil passe på naturen. Ja, jeg er enig, vi skal passe på naturen, og naturen skal have et godt miljø at leve i. Den største udfordring for vores miljø er jo, som vi alle ved CO2, så vi skal producere noget miljøvenligt energi, og her er vindmøllerne noget af det mest effektive. Fire store vindmøller i en landkommune som Stevns skulle være en nem sag – for miljøets og naturens skyld, men nej. DN og et sammenrend af forskellige folk fra hele landet fik oppisket en stemning med påstande om, at fugle åbenbart blev midlertidigt blinde og fløj ind i vildmøllerne, mennesker blev stressede og der var ingen grænser for hvad disse fire vindmøller fordelt på 25.000 ha. kunne forvolde af skader, så igen bøjede politikerne nakken for DN. Jeg spørger: er det til gavn for miljøet, naturen eller demokratiet?

Nu er det så igen Trampestien, DN har fået i kikkerten, men da DN ikke helt fik sin vilje for 10 år siden, har man overbevist vores borgmester, som p.t. er helt forblændet af verdensarv og prinsessebesøg, om at påtvinge en fredning af Trampestien. Det har intet med en demokratisk proces at gøre, spørgsmålet er til alle borgere i almindelighed og til alle politikere i særdeleshed. Skal foreninger som DN udforme og vedtage vores lovgivning, eller skal folkevalgte politikere udforme og vedtage vores lovgivning?

PS: Vores verdensarv, Stevns Klint, ser du fra havet, og det er et smukt syn – ikke fra Trampestien…..

Skriv en kommentar