(Last Updated On: 15. oktober 2020)

Jan Jespersen fra Enhedslisten og Line Krogh Lay fra Radikale ser måske tænksomme ud på dette billedet, men det havde de ikke grund til, for det budgetforslag 2021, som flertalsgruppen og Ø havde indgået forlig om, blev vedtaget med stort flertal i kommunalbestyrelsen.
(Foto: Henrik Fisker)

 

 

Politik: Debatten om Stevns Kommunes budget 2021 tog to timer på kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober, og her er uddrag fra partiernes gruppeformænds og ordføreres taler.
Anette Mortensen (V)

Borgmesteren indledte med, at kalde vedtagelsen af kommunens budget for det næste år inklusiv overslagsårene, for årets højdepunkt, og takkede for en god og konstruktiv tone mellem forligsparterne.

Anette Mortensen (V)

”Det er Kommunalbestyrelsens vigtigste opgave, som jeg ser det, det er her vi udstikker rammerne for fremtiden, det er her vi viser hvilke visioner og ønsker vi politikere har for vores kommune, for den kommune som vi selv bor og lever i, for den kommune som vi gerne vil gøre så attraktiv som mulig … Og bare for at slå det fuldstændig fast: Nej, vi kommer ikke til at hæve skatten igen til næste år eller for den sags skyld i de næste mange år.”

Henning Urban Dam (S)

Den socialdemokratiske borgmesterkandidat mente, at budgettet fastholdt de sidste tre års velfærdsforbedringer, og nævnte bl.a. klima, naturbeskyttelse og flere grønne områder.
” Men begrebet bæredygtighed dækker for mig over endnu mere end det grønne område. Vi kunne f.eks. snakke om rød bæredygtighed. På det sociale område prioriterer vi bedre og tidligere sagsbehandling for børn, unge og familier Flere ressourcer sættes af til sagsbehandlingen i hjemmeplejen og hjælpemiddelafdelingen.”

Line Krogh Lay (R)

Det radikale medlem kalder forliget for et fremtidsbudget, som sikrer social ansvarlighed, og som har sagt ja til, at Stevns skal være en grøn kommune.
”Vores budget er ansvarligt og finansieret, og ja, der er en skattestigning! Så ja, det bliver lidt dyrere at være Stevnsbo, men det er nødvendigt, hvis vi skal have en kommune, hvor der fortsat er attraktivt at bo. Det giver ro, og det giver den nødvendige udvikling såvel som stabilitet i fremtiden.”

Jan Jespersen (Ø)

Enhedslisten gruppeformand slog fast, at partiet i år stemte for udvikling, velfærd og retssikkerhed, og nævnte fingeraftryk som bl.a. ekstra sagsbehandler, opnormering af ældreplejen, PlusTur-bus, borgerrådgiver og whistleblowerordning.
”Både den uvildige borgerrådgiver og whistleblowerordningen er stærke værktøjer, som vil medvirke til at sikre retssikkerheden for kommunens borgere. Med budget 2021 ser vi ind i en fremtid, hvor velfærd og retssikkerhed går hånd i hånd. Det styrker værdigheden, og giver tryghed for den enkelte borger.”

Varly Jensen (O)

Dansk Folkepartis mangeårige gruppeformand var utilfreds med proceduren forud for forhandlingerne, som han mente startede så sent, at DF ikke fik chancen for at få indflydelse på hverken rammen eller på beskeden om, at skatten skulle op og at det ikke kunne diskuteres.
”Det er ikke flertalsgruppen værdig, for det er borgerne, der betaler gildet. Derfor kan DF ikke godkende budgetforliget. For der kommer jo ikke 40 mio. kroner i kommunekassen, kun 10 mio. kr. og så 70 mio. kr. i straffeafgift. I regner med indtægter på betinget bloktilskud, som nok ikke kommer.”

Mogens Haugaard (N)

Ordfører fra Nyt Stevns angreb forligspartiernes budgetforlig for at være ude af kontrol, og sagde bl.a. at tankegangen om, at andre må betale var den rene jammer og klage, og at hans parti var stolt af, at kommunen kunne klare sig selv, men at det krævede en sund økonomistyring, hvor man sætter tæring efter næring.
”Jeg vil stille spørgsmålstegn ved om jeres budget overhovedet er lovligt i henhold til Styrelseslovens § 3 … Jo, flere penge I får ind i skatteforhøjelse, desto større bliver jeres underskud. Det viser jo, at I ikke er i stand til at få kommunens økonomien til at hænge sammen, uanset hvor mange penge I får. Med det her budget, sender I Stevns Kommunes økonomi til tælling.”

Mikkel Lundemann (C)

Det konservative medlem indledte med at sige, at budgettet ikke var et konservativt budget, men at de konservative var et resultatparti og ikke et ramasjang-parti, og derfor var borgerlige stemmer der arbejder og tog ansvar.
”I det hele taget har det været vigtigt at vi prioriterer rammerne for erhvervslivet, herunder turistvirksomhederne. Lokale arbejdspladser og vækst i virksomhederne er grundlaget for, at vi kan få råd til kernevelfærd.”

Bjarne Nielsen (V)

Venstre gruppeformand fandt, at budgetforliget bevarede et fornuftigt serviceniveau for børn, unge, voksne og ældre, og nævnte eksempler på hvad der var vigtigt for Venstre.
”At finansiel og operativ leasing i større grad bliver taget med i betragtning ved investeringer … at de politiske fagudvalg vil samarbejde på tværs for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns, i tæt parløb med interne og eksterne aktører … samt en pulje på 1 mio. kr. til trafiksikkerhed generelt i kommunen, og midler til renovering af kommunale bygninger samt ny Stevnshal.”

 

Se også Glæde og vrede over vedtaget budget 2021

Se også Det indeholder budget 2021

Skriv en kommentar