(Last Updated On: 12. marts 2020)

Hvor befinder sagen om salg af Strøbyhjemmet sig nu?

Hvor langt er sagen nået i forhold til svaret fra borgmesteren, på spørgsmål stillet af Rehné Høst Altenburg, på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2019?

Vi, som fremsendte et brev om servitutterne til den samlede kommunalbestyrelse den 27. november 2019, ser frem til, at der snarest må komme information fra Stevns Kommune om kommunens undersøgelse af de tinglyste servitutter.

I Stevnsbladet den 11. juni 2019 har Henning Urban Dam Nielsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget udtalt: ”Vi gør os umage med at indsamle viden og forskellige løsningsmodeller inden vi træffer en endelig beslutning”.

Det er tilsyneladende ikke sket, da det fremgik tydeligt på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2019, at ingen i kommunalbestyrelsen kendte til de omtalte servitutter.

Har Stevns Kommune i øvrigt råd til at foretage den rokade/ombygning, der blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2019?

Inge Milbrat,
Rehné Høst Altenburg
og
Lone Nestved, Strøby Bygade 15A, Strøby

Skriv en kommentar