(Last Updated On: 12. oktober 2021)

Kære Bjarne Hilmersson, ”tak for at du holder debatten oppe”.

Jeg undres over, at du ret ofte skriver ”vi” i de læserbreve, der konsekvent er underskrevet af dig. Senest ”vi ældre ønsker en borgmester, der er klar i spyttet”, et læserbrev der i øvrigt handler om din sædvanlige kæphest: maden.

Hvem refererer ”vi” til? Jeg taler med mange mennesker i den kategori man kan kalde ældre, de genkender på ingen måde sig selv i dine breve.

Jeg er formand i Stevns Ældreboligselskab udpeget af kommunalbestyrelsen, sidder i Handicaprådet og er valgt ind i folkeoplysningsudvalget.

Jeg har siddet i disse sammenhænge i 4-8 år, og debatter omkring Vi ældre (jeg er 62 år) fylder selvsagt meget. Vi drøfter alle vinkler i kommunens tilbud til ældre medborgere.

Personligt finder jeg mange andre emner langt mere interessante end den evige snak om mad, hvilket jeg tidligere har redegjort for i et læserbrev her i avisen. Ingen borgere tvinges til at spise opvarmet mad, der er lavet for længe siden, det er blot et af de tilbud, man kan vælge.

Måske det ville gavne ”Vi ældre” mere at få en nuanceret debat om flere emner:

Hvornår får vi lov til at blive ældre?

Hvordan kan vi øge vores muligheder i fritidslivet (her kunne stranden da være interessant)?

Hvordan sikrer vi, at de ældre deltager i de fællesskaber, der faktisk er etableret i Stevns kommune, af kommunen og af frivillige rundt i landsbyerne?

Jeg er ikke borgmesterkandidat, men du skal da lige have min mening om dit sidste spørgsmål. Ja tak til private ”alderdomshjem”.

John Dalsgaard Jensen
Kandidat for Venstre til KV21

Skriv en kommentar