(Last Updated On: 27. marts 2018)

Så går de sparede lønudgifter tilbage til de berørte områder

Store Heddinge: Både Enhedslisten og Det radikale Venstre stillede på kommunalbestyrelsesmødet den 21.3. forslag om, at en eventuel besparelse i tilfælde af lockout skulle tilbageføres til medarbejdere i de berørte områder.

Borgere holdes orienteret

Kommunernes Landsforening har varslet lockout for over 250.000 kommunalt ansatte, og hvis det bliver en realitet vil det også ramme Stevns Kommune.

Forvaltningen har endnu ikke opgjort hvilke områder der bliver ramt, men vil løbende informere stevnsboerne via kommunens hjemmeside, udtaler centerchef Anton Svendsen.

Pengene tilbageføres

Kommunalbestyrelsesmedlem Jan Jespersen (EL) ønskede eksempelvis at al sparet lærerløn ved en konflikt skal gå til forbedringer på skoleområdet i stedet for at indgå i kommunens generelle budget.

Den radikale Line Krogh Lay var også modstander af, at en eventuel lockout skal ende som en kommunal spareøvelse. Derfor foreslå hun, at en sådan nettobesparelse på løn skulle tilbageføres proportionelt til de ramte områder samt at det efter lockouten er afsluttet, besluttes i samarbejdsorganernes MED-udvalg, hvordan pengene bedst bruges på de forskellige om områder.

En enig kommunalbestyrelse bakkede op om begge forslag, og besluttede at eventuelle nettobeløb, samles i en pulje under Økonomiudvalget, og tilbageføres til de berørte områder efter høring i MED-udvalgene.
sky

 

Skriv en kommentar