(Last Updated On: 29. januar 2015)

LaeserneSkriverPå vegne af de pårørende i AGiS
Bestyrelsen i AGiS
Formand Venke Fro Larsen
Næstformand Charlotte Nyskjold

Det er vanskeligt at sige tak for svaret på vores læserbrev af sidste uge til Lotte Nielsen, for det svar mangler vi stadigvæk at få.

Vi synes ikke at have fået en tilbagemelding på vores spørgsmål. Så derfor håber vi denne gang at blive taget alvorligt. Vi forstår ikke, hvad der sker, og har brug for at kunne fortælle vores børn, hvem de skal tale med næste gang. Vi er selvfølgelig forstående overfor organisatoriske ændringer, det sker alle vegne. Men det virker ikke, som om der har været styr på processen, og det gør os utrygge.

Lotte Nielsen henviser til, at man kan henvende sig til telefonvagten eller vagt for skriftlig henvendelse. Så kommer spørgsmålet om telefonvagten/vagten for skriftlig henvendelse har svar på praktikpladser, STU, statusmøder m.v. Disse personlige ting er vel direkte sagsbehandling og ikke telefonvagtbehandling?

LN henviser også til tavshedspligt og personaleforhold, som vi ikke er interesserede i at vide noget om og heller ikke har spurgt ind til.

Vi fremsætter vores spørgsmål til LN igen og håber på et seriøst svar denne gang: Er det almindelig praksis, at man i Stevns Kommunes Ungeenhed ikke har tid, overskud eller lyst til at give meddelelse til psykisk sårbare unge/voksne om noget så vigtigt, som at få udskiftet deres sagsbehandler?

For eksempel er Jobcenterets sagsbehandlere meget imødekommende og giver gerne personlig meddelelse, hvis der sker skift af sagsbehandler. Det samme gælder også for andre instanser i Stevns Kommune. Men når det drejer sig om mennesker, der har det svært ved overhovedet at skulle henvende sig til fremmede pga. forskellige diagnoser, så er Ungeenheden tavs, og tavsheden kommer fra en instans, som man kan forvente har stor indsigt i netop disse unges problematikker.

Det kan aldrig være de pårørendes pligt at skulle ringe til Stevns Kommunes Ungeenhed, hver uge, for at høre, om vi stadigvæk har samme sagsbehandler, om der er kommet en anden, eller om vi overhovedet har en? Der er tildelt sagsbehandler til nogle af vores unge, men vedkommende er ikke til stede, og ingen ved, hvornår vedkommende dukker op igen. Vi bebrejder ikke nogen og har stor forståelse for det pres, der kan ligge i denne situation. Men på den anden side står vi med en ung, som ikke kan komme videre, fordi der ikke er styr på, hvem der skal overtage sagerne efter de medarbejdere, der blev opsagt. Det finder vi ikke er i orden.

Med håb om et tydeligt svar på, hvorfor der ikke blev orienteret om udskiftning af sagsbehandlere og besked om fremtidige praksis på området.

 

 

Skriv en kommentar