(Last Updated On: 12. september 2018)

Vejdirektoratets Forundersøgelse af en forbindelse fra Stevns til motorvejen blev offentliggjort torsdag den 30. august.

De har behandlet to løsningsmodeller. En nordlig via Billesborgvej og syd om Egøje og en sydlig løsning fra Klippinge via Tingvejen nord om Hårlev og syd om Endeslev. Det er scenarierne, og dem vil jeg forholde mig konstruktivt til og anbefale den løsning, der fremstår som den bedste i forundersøgelsen.

Begge løsninger vil have positiv effekt i større eller mindre omfang. Tallene og den samfundsøkonomiske analyse peger dog meget tydeligt imod den sydlige løsning, som den klart mest fordelagtige i forhold til tidsbesparelse, antal biler og udviklingspotentiale for erhverv og bosætning. Dette gør den til den mest realistiske at få gennemført, da det vægtes højt.

Den nordlige forbindelsesvej vil ikke løse udfordringen i Strøby Egede og på Strandvejen, samtidig er tidsbesparelsen forholdsvis lav. Derimod vil den sydlige løsning aflaste en del af problemet og skabe udviklingspotentiale i andre områder af kommunen.

Jeg vil opfordre til, at vi står sammen om den løsning, som vil give den største effekt for hele kommunen og lægge vore personlige og lokale præferencer lidt til side. Vejen, uanset vejføring, er en absolut nødvendighed, hvis vi skal skabe udviklingsmuligheder i fremtiden. Den største ulempe vil på alle parametre være ikke at få en vej.

Så lad os nu gøre en fælles indsats for at få skudt gang i den VVM- undersøgelse, som går forud for den endelige beslutning om linjeføringen på Borgen? Jeg glæder mig over, at Økonomiudvalget peger i samme retning.

Samtidig har de undersøgt en omfartsvej rundt om Strøby Egede. Den peger på, at det vil have stor effekt for trafikken i Strøby Egede. Dette mener jeg stadig, at der skal arbejdes for.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre

Skriv en kommentar