(Last Updated On: 5. februar 2019)

Stevns har høje promiller

Stevns ligger i den forkerte ende af kommune-statistikken hvad angår borgere, som er i risikogruppen for alkoholmisbrug.
(Foto: Klaus Slavensky)

Sundhed: Politikerne i Stevns Kommune arbejder på at lave en ny sundhedspolitik, og tal fra Sundhedsstyrelsen tyder på, at der også er brug for en sådan.

Højrisiko for druk på Stevns

I forrige uge bragte Stevnsbladet tal, som viste at antallet af rygere er steget på Stevns.

Kommunen har gratis rygestopkurser til alle over 18 år, men endnu ikke tiltag for børn og unge under de 18 år.

Nu har Sundhedsprofilen opgjort tal for kommunernes andel af borgere over 16 år, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko for indtagelse af alkohol, og her er tallet for Stevns på 7,9, hvor det højeste er 11,2 pct.(Ærø) og det laveste 4,1 pct. (Holstebro).

Stevns ligger således blandt 22 kommuner i højrisikogruppen.

Ingen alkoholkurser

På landsplan er det godt 33 pct. af dette tal, som er interesseret i at nedsætte deres forbrug.

Stevnsbladet har spurgt sundhedskonsulent Denni Pedersen om situationen på Stevns:

“Har I på samme måde igangsat kurser for disse borgere, som I har for rygere?”

– Der er ikke kurser for borgere med alkoholproblematikker på samme måde som der er rygekurser. Vi ser jo på alkohol på en anden måde end vi ser på rygning. Enten er du ryger eller også er du ikke ryger, svarer Denni Pedersen.

Tag til Faxe eller Køge

“Når der ikke er kurser i kommunalt regi, hvad gør så borgere med alkoholmisbrug?”

– Alkoholforbrug omtaler vi ofte som ’at have et fornuftigt forbrug’, lyder det fra Denni Pedersen, som fortsætter:

– F.eks. er Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol, at du har lav risiko for at blive syg, hvis du indtager syv genstande eller færre som kvinde, og 14 genstande eller færre som mand per uge.

Borgere med alkoholforbrug over højrisiko grænsen eller med tegn på alkoholafhængighed kan få et gratis og anonymt behandlingstilbud på et misbrugscenter, f.eks. Misbrugscenteret i Faxe Kommune, som Stevns Kommune har en samarbejdsaftale med, eller på Novavi, som er Landsforeningen Lænkens tilbud, forklarer Denni Pedersen og tilføjer, at behandlingstilbuddet kan bestå af individuelle samtaler eller gruppesamtaler.

Ingen måling – Mangler tal

Sundhedskonsulenten fortæller også, at til familier, hvor en af forældrene har et alkoholproblem, er der desuden et tilbud om ’Familieorienteret alkoholbehandling’. Det er et tilbud til børnefamilier, hvor de voksnes alkoholforbrug er kommet til at fylde for meget. Forløbet består af familiesamtaler og kan kombineres med alkoholbehandling til de(n), der drikker for meget.

“Hvor mange når I på denne måde? Under eller over landsgennemsnittet på de 33 pct? “

– Jeg har ingen tal på, hvor mange der modtager alkoholbehandling årligt. Sundhedsprofilen 2017 viser, at i Stevns Kommune ønsker 25 pct. af borgerne med tegn på problematisk alkoholadfærd at nedsætte alkoholforbruget. Nationale tal har tidligere vist, at det i gennemsnit er 10 pct. af dem med alkoholafhængighed, der søger behandling. Men jeg har ingen tal for Stevns Kommune, slutter Denni Pedersen.

Nationale kampagner

Borgmester Anette Mortensen henviser til, at Stevns Kommune aktivt arbejder med at forebygge alkoholmisbrug.

-I sundhedspolitikken fremgår det, at vi arbejder med otte risikofaktorer: Tobak, alkohol, kost, fysisk aktivitet, svær overvægt, ulykker, arbejdsmiljø og miljøfaktorer.

Et eksempel på vores arbejde er, at vi deltager i de nationale kampagner på området, f.eks. Sundhedsstyrelsens “uge 40-kampagnen”, siger Anette Mortensen.

Stevns Kommune har endnu ikke planlagt på hvilken måde de vil indgå i denne kampagne.

sky

 

Skriv en kommentar