(Last Updated On: 12. februar 2021)

Sundsprofilen 2021 skal afdække vores trivsel, sundhed og sygdom. 2.000 tilfældigt udvalgte borgere i Stevns Kommune bliver spurgt om bl.a. deres mentale helbred, motions- og rygevaner.

Undersøgelse: I disse dage modtager 34.000 borgere i Region Sjælland – 2.000 personer i hver kommune – en invitation til at deltage i den store landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?”. For fjerde gang skal svarene fra undersøgelsen bruges til at lave regionens sundhedsprofil ved at undersøge, hvordan det står til med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne.

– Vi bruger svarene til at se, hvor vi skal sætte ind enten i regionen, i den enkelte kommune eller sammen. Det kunne være i forhold til rygning, alkoholindtag eller noget helt tredje. Det afhænger af, hvor der er brug for det, og hvor vi kan hjælpe borgerne og folkesundheden i den rigtige retning, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Undersøgelsen er én af de største af sin slags, og svarene bruges til at lave ”Sundhedsprofilen” for de enkelte kommuner og hele regionen, som bruges i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i regionen og i de enkelte kommuner.

Vigtig viden midt i en pandemi

I Sundhedsprofilen fra 2017 viste resultaterne, at det på mange områder var gået tilbage med sundheden i regionen for eksempel i forhold til antallet af borgere med kronisk sygdom eller antallet af unge, der er stressede og har et dårligt mentalt helbred.

Og efter et år med Covid-19 er svarene ikke blevet mindre vigtige. Tværtimod er der ekstra meget brug for at vide, hvordan det står til med borgernes sundhed og trivsel.

Sundhedsprofilen bliver gennemført på samme måde hvert fjerde år, så man både får et øjebliksbillede og samtidig kan følge udviklingen over tid.

Langt de fleste af spørgsmålene i spørgeskemaet går igen fra tidligere år, men denne gang har regionen som noget nyt valgt at spørge ind til, hvordan vi bruger teknologi i bred forstand til at bevare og fremme et godt helbred.

Svarene fra Region Sjællands undersøgelse bliver samlet i regionens Sundhedsprofil 2021 og vil desuden indgå i en national sundhedsprofil.

Se mere på www.regionsjaelland.dk/sund.
rmh

Stevns resultater 2017

Sundhedsprofilen udarbejdes hvert fjerde år, sidste gang i 2017.

Her følger et lille udpluk af resultaterne i 2017-undersøgelsen:

  • 83 procenter af de adspurgte borgere i Stevns Kommune var i 2017 tilfredse med livet, lidt højere end den samlede andel i Region Sjælland, som var på 79 procent.
  • Næsten hver fjerde stevnsborger i undersøgelsen, 24 procent, oplevede stress i 2017. For hele regionen var tallet 27 procent.
  • 6,9 procent af de adspurgte stevnske borgere svarede i undersøgelsen, at de følte sig ensomme; det tilsvarende tal for Region Sjælland var en anelse højere på 8,6 procent.
  • Mere end halvdelen af borgerne i Stevns var overvægtige: 38 procent var moderat overvægtige, mens 22 procent var svært overvægtige. De tilsvarende tal for Region Sjælland var samlet set på hhv. 35 procent og 21 procent.
  • Andelen af daglige rygere i Stevns Kommune var i 2017 på 20 procent. I Region Sjælland var antallet af dagligrygere på 19 procent.
  • Andelen af stevnsborgere med en problematisk alkoholadfærd var på 21 procent i 2017. Det tilsvarende tal i Region Sjælland var 19 procent.

Svarprocenten i Stevns Kommune var i 2017 på 54,2. Således svarede 1.084 ud af de i alt 2.000 adspurgte borgere i Stevns Kommune.

Skriv en kommentar