(Last Updated On: 6. juli 2021)

Festen er slut, kommunens økonomi er i en sådan ubalance efter 4 år med et uhæmmet overforbrug, og kassen er ved at være tømt.

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften udviklede sagen om et forventet overskredet budget på 13,2 mio. kr. for indeværende år, sig nærmest til en farce.

Økonomiudvalget havde bedt forvaltningen om modgående foranstaltninger for merforbruget, hvilket direktionen loyalt levede op til, og havde leveret et sparekatalog for indeværende år, og som – hvis det skulle have effekt – skulle besluttes straks her inden sommerferien.

Ganske kort inde i sagens behandling stod det klart, at intet i budgetkredsen var afklaret.

Borgmesteren forsøgte at starte en sagsbehandling af enkelte sparepunkter, men det stod hurtigt klart at forligskredsens partier ikke var afklaret til trods for at sagen var nået helt til kommunalbestyrelsen, Enhedslisten var endog slet ikke blevet spurgt.

Hermed blev sagen efter nogen forvirring sendt retur til Økonomiudvalget, hvor den lige kom fra, og så var vi lige vidt.

Det står tydeligt klart, at flertalsgruppen er kørt fast og virker rådvilde.

Det var nemt, da man bare kunne finansiere underskud af driften med kassetræk, men den tid er slut.

Nyt Stevns er klar til at tage et politisk ansvar, men vi må i det mindste forvente, at forligskredsen tager det største ansvar; det er trods alt dem, der har skabt det budget og budgetunderskud vi opererer med.

Det er på tide, der kommer en politisk ledelse til for at minimere de økonomiske problemer vi ender med at overlevere til den nye kommunalbestyrelse, der starter den 1. januar 2022.

Vi må stærkt opfordre til, at nogle i flertalsgruppen tager ansvaret nu.

Mogens Haugaard
Nyt Stevns

Skriv en kommentar