(Last Updated On: 21. juli 2016)

Læserbreve-735x415Kære Stevns Kommune

I bedes venligst svare på, hvordan det kan være tilfældet, at man vælger at fjerne to velfungerende børn i en sag, hvor der er vidner på, at årsagen til fjernelsen ikke er korrekt.

Alle i kongeriget ved, hvor meget en fjernelse af børn koster, samt at netop denne post af flere omgange har været direkte årsag til, at de stevnske skoler og børnehaver har måtte spare som følge af en tilbagevendende overskridelse af budgettet til børn med særlige behov.

Lad os nu sige, at denne sag ender med at koste lidt over 500.000 kr. I så fald må en af kommunens børnehaver undvære to pædagogmedhjælpere i et helt år. Da disse med al sandsynlighed allerede er ansat, skal man først afskedige dem, hvilket giver yderligere to gode folk i den stevnske arbejdsløshedskø.

De øvrige medarbejdere må rende endnu hurtigere, modtage flere klager – hvilket giver institutionen flere sygedage, og dem er der selvfølgelig ikke budgetteret med, så vikarkontoen overskrides, hvilket giver institutionen et underskud.

Underskuddet ryger tilbage til forvaltningen, som selvfølgelig skynder sig at sende det videre til det stakkels børneudvalg, der i forvejen sidder og dividerer med noget, der til sidst ikke er meget mere end en-kroner.

Mine tanker går til de stakkels forældre, som i øjeblikket må gennemleve deres livs mareridt. For mig virker denne sag mere som en magtkamp end en reel undersøgelse af, hvad der rent faktisk skete den dag, den ene af pigerne pådrog sig et blåt mærke.

Anika Vang Hansen
Rønnebærvænge 41
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar