(Last Updated On: 16. marts 2021)

”Skynd dig, kom – om føje år du fra toget på en p-plads står”. Er det fremtiden?

Udsigten, når man står af toget i Rødvig, er unik: Flintovnen, Møn, havnen, Revet og, går man rundt om Danmarks Bedste Badehotel, starten på klinten. Ja, toget fører ikke alene til Trampestien og videre til Verdensarvsområdet, men også til krostranden og ikke mindst til Rødvigs Centrum – havneområdet. Og mon ikke togets endestation er den i Danmark, der kommer nærmest en strand med badebro og snart sauna?

Skal alt dette erstattes af en ca. 300 meter lang gå- og cykelsti på et nedlagt jernbaneterræn – nu med etablering af lysregulering ved krydsningen af de to befærdede veje i stedet for bommene? Kommunens – og dermed borgernes – penge må kunne anvendes bedre.

Og er der fremover brug for flere parkeringspladser, kunne man vel overveje at inddrage en del af det store fodboldområde og flytte denne del til den naturlige placering ved sportshallen, hvor der ser ud til at være god plads til både spillere og biler – og dermed også sikre bedre faciliteter for sporten.

Niels W. Fredsted
Højstrupvej 9
Rødvig

Skriv en kommentar